ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေငြေဆာင္ကမ္းေျခတြင္ အိမ္ရွင္အျဖစ္လက္ခံက်င္းပမည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ Optimist Asian & Oceanian Championship ရြက္ေလွၿပိဳင္ပြဲသို႔ ႏိုင္ငံေပါင္း (၁၆) ႏိုင္ငံမွ ကစားသမားမ်ား လာေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း

0
99

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ Optimist Asian & Oceanian Championship (OAOC) ရြက္ေလွၿပိဳင္ပြဲႀကီးကို ျမန္မာႏိုင္ငံရြက္ေလွအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ဦးစီး၍ လာမည့္ႏိုဝင္ဘာလအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးရွိ ေငြေဆာင္ကမ္းေျခတြင္ လက္ခံက်င္းပမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤၿပိဳင္ပြဲသည္ ကမာၻတစ္ဝန္းရွိ ႏိုင္ငံတကာ သက္ငယ္တန္း ရြက္ေလွၿပိဳင္ပြဲတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လူငယ္ရြက္ေလွအားကစားသမားမ်ားအတြက္လည္း အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ အေတြ႔အႀကံဳမ်ား ရရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ၿပိဳင္ပြဲကို Ngwe Saung Yacht Club & Resort တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ (၁၀) ရက္ေန႔မွ (၁၇) ရက္ေန႔အတြင္း (၆) ရက္ၾကာ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

OAOC ဆိုသည္မွာ ကမာၻ႔ရြက္ေလွအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ေအာက္ရွိ ရြက္ေလွၿပိဳင္ပြဲအဖြဲ႔အစည္းမ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္ေသာ International Optimist Dinghy Association (IODA) က ဦးစီးျပဳလုပ္သည့္ ႏိုင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳ ရြက္ေလွ ၿပိဳင္ပြဲတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ဤၿပိဳင္ပြဲတြင္ အသက္ ၁၅ ႏွစ္ေအာက္ လူငယ္မ်ားအတြက္အသံုးျပဳသည့္ တစ္ဦးတည္း စီးနင္းရသည့္ရြက္ေလွငယ္မ်ားျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည္ျဖစ္ၿပီး အာရွ၊ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာေဒသႏွင့္ ေျမာက္အေမရိက တစ္ဝိုက္မွ လူငယ္ရြက္ေလွအားကစားသမားမ်ားက လာေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ တစ္ဦးတည္းရြက္လႊင့္ျခင္းမွ ႏွစ္ဦးရြက္လႊင့္ျခင္းတို႔အထိျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာရြက္ေလွအမ်ိဳးအစားတို႔ျဖင့္ အိုလံပစ္အားကစားသမား ဘဝကို စတင္လိုေသာ လူငယ္ရြက္ေလွကစားသမားမ်ားအေနျဖင့္ ဤလူငယ္ အမ်ိဳးအစားၿပိဳင္ပြဲႀကီးျဖင့္ ေျခလွမ္း စတင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ဤၿပိဳင္ပြဲသည္ ၂၀၁၃ ဆီးဂိမ္းၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ ၂၀၁၅ Wave Rider Cup ၿပိဳင္ပြဲတို႔ကို ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပခဲ့ၿပီးသည့္ ေနာက္ တြင္ ေငြေဆာင္ကမ္းေျခ၌ ထပ္မံက်င္းပမည့္ တတိယေျမာက္အႀကီးမားဆံုး ႏိုင္ငံတကာၿပိဳင္ပြဲလည္း ျဖစ္သည္။ Ngwe Saung Yacht Club & Resort ၏ ၿပိဳင္ပြဲလက္ခံက်င္းပေပးမႈ ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၏ အားေပးကူညီမႈတို႔ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရြက္ေလွအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ဦးစီးၿပီး က်င္းပမည့္ ဤၿပိဳင္ပြဲတြင္ ႏိုင္ငံေပါင္း (၁၆) ႏိုင္ငံတို႔မွ လူငယ္ရြက္ေလွကစားသမား (၁၃၀) ဦး ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ႏိုင္ငံ (၁၆) ႏိုင္ငံမွာ ၾသစေတးလ်၊ ကေနဒါ၊ တရုတ္၊ ဖီဂ်ီ၊ ေဟာင္ေကာင္၊ အိႏၵိယ၊ ဂ်ပန္၊ ကိုရီးယား၊ ျမန္မာ၊ နယူးဇီလန္၊ အိုမန္၊ စင္ကာပူ၊ သီရိလကၤာ၊ တိုင္ေပ၊ ထိုင္းႏွင့္ အေမရိကားႏိုင္ငံတို႔ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရြက္ေလွအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ ဒုတိယဥကၠဌ ဦးဖုန္းေက်ာ္မိုးျမင့္က “ဒီလို အစဥ္အလာႀကီးမားတဲ့ ႏိုင္ငံတကာ ရြက္ေလွၿပိဳင္ပြဲကို က်င္းပခြင့္ရတဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ဝမ္းေျမာက္မိသလို ႏိုင္ငံတကာအားကစား ၿပိဳင္ပြဲႀကီး တစ္ခုကို အိမ္ရွင္နိုင္ငံအျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ က်င္းပခြင့္ရတဲ့အတြက္လည္း ဂုဏ္ယူမိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အားကစားသမားလူငယ္ေတြဟာ ႀကိဳးႀကိဳးစားစားေလ့က်င့္ေနတာေၾကာင့္ သူတို႔ဟာ ႏိုင္ငံရဲ႕ဂုဏ္ကို ေဆာင္ႏိုင္မွာ ေသခ်ာပါတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ယံုၾကည္ပါတယ္။” ဟု ဆိုသည္။  OAOC ၿပိဳင္ပြဲႀကီးကို အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံ က်င္းပခြင့္ ရရွိျခင္းသည္ အလြန္တာဝန္ႀကီးေသာ ကိစၥတစ္ရပ္ျဖစ္ရာ အာဆီယံႏွင့္ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာေဒသႏိုင္ငံမ်ားသည္ အိုလံပစ္ အားကစားၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ အားကစားၿပိဳင္ပြဲအမ်ားစုတို႔ကဲ့သုိ႔ပင္ အိမ္ရွင္အျဖစ္က်င္းပခြင့္ရရွိေရးအတြက္ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ ရသည္။ ဦးဖုန္းေက်ာ္မိုးျမင့္က ဆက္လက္၍ “ၿပိဳင္ပြဲကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လက္ခံက်င္းပခြင့္ရဖုိ႔အတြက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွာ အိုမန္၊ ကိုရီးယား၊ ယူေအအီး ႏိုင္ငံေတြနဲ႔ယွဥ္ၿပိဳင္ဖို႔ ေပၚတူဂီဂယ္လ္ Optimist World Championship ၿပိဳင္ပြဲႀကီးအထိ ကၽြန္ေတာ္သြားခဲ့ပါတယ္။ ကံေကာင္းေထာက္မစြာပဲ ျမန္မာကႏိုင္ငံက လက္ခံ က်င္းပခြင့္ရခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရြက္ေလွအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ဒီအစဥ္အလာႀကီးမားတဲ့ ႏိုင္ငံတကာ ရြက္ေလွၿပိဳင္ပြဲ ျပင္ဆင္မႈေတြ လုပ္ခဲ့တာ (၂) ႏွစ္ေလာက္ရွိသြားပါၿပီ။ အခုဆိုရင္ေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာစင္ျမင့္ေပၚ ျပန္တက္ေရာက္ဖို႔အတြက္ အခ်ိန္က်ၿပီပဲျဖစ္ပါတယ္။” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ မသိေသးတဲ့ လူ႔ခႏၶာကိုယ္က ေသြးေတြရဲ႕အေၾကာင္

ျမန္မာႏိုင္ငံကိုယ္စားျပဳ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္မည့္ ထိပ္တန္းရြက္ေလွအားကစားသမား (၁၈) ဦးထဲမွ တစ္ဦးအပါအဝင္ ျဖစ္သူ ေမာင္ထက္လင္းေဇာ္က “OAOC ၿပိဳင္ပြဲႀကီးမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကိုယ္စားျပဳ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ရတဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ဂုဏ္ယူမိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ အဖြဲ႔သားအားလံုးက ၿပိဳင္ပြဲအတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနပါၿပီ။ အႏိုုင္ရဖိုု႔အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ အရည္အခ်င္းအျပည့္အဝရွိတယ္ဆိုတဲ့ ယံုၾကည္ခ်က္နဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အေကာင္းဆံုုး ႀကိဳးစားသြားမွာပါ။” ဟုု ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာအသင္း၌ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည့္သူမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသား (၁၀) ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး (၈) ဦးပါဝင္ၿပီး ပ်မ္းမွ်အသက္မွာ (၁၂) ႏွစ္အရြယ္ရွိၾကၿပီး အသက္အငယ္ဆံုးအေနျဖင့္ (၁၁) ႏွစ္အရြယ္ကစားသမားတစ္ဦး ပါဝင္ပါသည္။  လက္ရွိ ကမာၻ႔ခ်န္ပီယံ ျဖစ္ေသာ ထိုုင္းႏိုုင္ငံအပါအဝင္ အျခားေသာထိပ္တန္းႏိုုင္ငံမ်ားႏွင့္အတူ ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဤၿပိဳင္ပြဲသည္ ျမန္မာ့ရြက္ေလွအားကစားသမားမ်ားအတြက္ အလြန္အမင္းခက္ခဲမည္ျဖစ္သည္။ တရုုတ္ႏွင့္ စင္ကာပူႏိုုင္ငံတို႔မွာ ၿပီးခဲ့သည့္ (၂) ႏွစ္က အႏိုင္ယူထားေသာ ခ်န္ပီယံမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ျမန္မာအသင္း၏နည္းျပျဖစ္သူ အာဂ်င္တီးနားႏိုင္ငံသား Mr. Juan Ignacio Mazzini က “ဒီ Optimist Class မွာ အာရွက ေမြးထုုတ္ထားတဲ့ အေကာင္းဆံုုး လူငယ္ရြက္ေလွကစားသမားေတြကိုု ကမာၻက ျမင္ေတြ႔ရမွာပါ။ အာရွလူငယ္အားကစားသမားေတြက ကမာၻတစ္ဝန္းမွာ ျပဳလုပ္တဲ့ ၿပိဳင္ပြဲေတြမွာ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္လႊမ္းမိုးထားႏိုင္ၿပီး ဥေရာပနဲ႔ အေမရိကားက ၿပိဳင္ဘက္ေတြကိုလည္း အႏိုင္ယူထားႏိုင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္အဖြဲ႔အတြက္ေတာ့ ဒီၿပိဳင္ပြဲဟာ ခက္ခဲမွာမွန္ေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ ကစားသမား ေတြက အိမ္ရွင္ျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့အားသာခ်က္ကို အသံုးခ်ၿပီး ေကာင္းေကာင္းယွဥ္ၿပိဳင္ သြားႏိုင္မယ္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာတို႔္ ယံုၾကည္ပါတယ္။” ဟု ဆိုသည္။

ႏိုုင္ငံတကာရြက္ေလွျပိဳင္ပြဲတစ္ရပ္က်င္းပႏိုင္ေရးကုန္က်စရိတ္မ်ားသည္ အဆမတန္ႀကီးျမင့္ေသာ္လည္း အဓိက ပံ့ပိုး ကူညီၾကသူမ်ားျဖစ္ၾကေသာ MPRL E&P Pte Ltd. ႏွင့္ Bangkok Bank Ltd., တိုု႔၏ ပံ့ပိုုးကူညီမႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုုင္ငံရြက္ေလွအသင္းခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ဤပြဲကိုျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုုင္ခဲ့သည္။ ထိုု႔အျပင္ ပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖစ္ေသာ Toshiba ၊ Pocari Sweat ၊ Enervon-C ႏွင့္ Trash Hero Myanmar တို႔မွ ေထာက္ပံ့ကူညီေပးထားၾကသည္။ ေငြေၾကးပံ့ပိုးမႈသာမက ပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရးစီမံမႈမ်ား အတြက္ပါ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား၀န္ၾကီးဌာနသည္ အဓိကအခန္းက႑မွ ပါဝင္ကူညီေပးခဲ့သည္။ ဤၿပိဳင္ပြဲႀကီး ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ေဖာ္ျပပါအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အခန္းက႑သည္လည္း အေရးပါလွသည္။

ျမန္မာႏိုုင္ငံရြက္ေလွအသင္းခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ရြက္ေလွအားကစားကို လူအမ်ားစိတ္ဝင္စားလာေစေရး၊ လူငယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္မ်ား ခိုုင္မာလာေစရန္ တည္ေဆာက္ႏိုုင္ေရးႏွင့္ ရြက္ေလွအားကစားဆုိင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အအံုုမ်ားႏွင့္ အေထာက္အပံ့မ်ား ပိုုမိုုတိုုးတက္လာေစေရးတို႔ကို ရည္ရြယ္ကာ ဤကဲ့သိုု႔ ႏိုုင္ငံတကာၿပိဳင္ပြဲမ်ားက်င္းပရျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုု႔အျပင္ ဤကဲ့သို႔ေသာႏိုင္ငံတကာၿပိဳင္ပြဲမ်ား က်င္းပရျခင္းအားျဖင့္ ႏိုုင္ငံတကာခရီးသြားမ်ားကိုု ေငြေဆာင္ကမ္းေျခ ကဲ့သို႔ေသာေနရာမ်ားသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ရန္ ဆြဲေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သကဲ့သို႔၊ ႏိုင္ငံတကာမီဒီယာမ်ား အေနျဖင့္ လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာသတင္းမ်ားေဖာ္ျပရာတြင္ ပို၍အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား ရရွိလာမည္ျဖစ္သည္။

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here