လစဥ္လတိုင္း ပိုက္ဆံစုဖို႔ လြယ္ကူတဲ့ နည္းလမ္း (၄)ခု

0
737
ပိုက္ဆံစုဖို

လစဥ္ေပးေဆာင္ရတဲ့ paymentေတြ၊ ေၾကြးၿမီေတြနဲ႔ တျခားအေၾကာင္းရင္းေတြက ကၽြႏု္ပ္တု႔ိရဲ႕ေငြစုႏိုင္စြမ္းကို ကန္႔သတ္ထားပါတယ္။ လစာရလာတာနဲ႔ အဝတ္အစားအသံုးအေဆာင္ဝယ္ရတာေတြ၊ အိမ္မွာကုန္က်တဲ့ ေငြေတြဟာ စုေဆာင္းဖို႔မေျပာနဲ႔ တစ္လနဲ႔တစ္လ အလွ်င္မမွီပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ စုမယ့္ပိုက္ဆံကို သက္သက္ဖယ္ထားၿပီး ဦးစားေပးျပဳလုပ္ႏိုင္လွ်င္ ဒီကိစၥက ရိုးရွင္းႏိုင္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ လစာရလာရင္ အသံုးဝင္တဲ့ေငြပမာဏကို စုေဆာင္းႏိုင္လိမ့္မယ့္ အႀကံေပးခ်က္ ၄ခုကို မွ်ေဝေပးလိုက္ပါတယ္။
ေငြစုေဆာင္းျခင္းက ေကာင္းမြန္တဲ့လူေနမႈဘဝရရွိဖို႔အတြက္ အေရးပါပါတယ္။ လံုၿခံဳတဲ့ အသားတင္ေငြထားရွိျခင္းက အနာဂတ္အတြက္ စီစဥ္ရတဲ့အခါ သို႔မဟုတ္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံျခင္းျဖင့္ ေငြေရးေၾကးေရး အခက္အခဲရင္ဆိုင္ရတဲ့အခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကို ကူညီႏိုင္ပါတယ္။ ဒီေဆာင္းပါးမွာ လစဥ္လတိုင္း ပိုက္ဆံကို ဘယ္လိုစုႏိုင္သလဲဆိုတာ ေဆြးေႏြးမွ်ေဝေပးပါမယ္ ။ေနာက္ပိုင္းမွာ သင္က်င့္သံုးႏိုင္ပါတယ္။
ပိုက္ဆံေခၽြတာျခင္းက ဘာ့ေၾကာင့္ အိုင္ဒီယာေကာင္းတစ္ခုျဖစ္သလဲ?
စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းေကာင္းတစ္ခုအတြက္ ဒါမွမဟုတ္ အပိုကုန္က်စရိတ္ေတြအတြက္ႏွင့္ အေရးေပၚအေျခအေနနဲ႔ ႀကံဳလာတဲ့အခါ ကူညီႏိုင္တာေၾကာင့္ ပိုက္ဆံအနည္းငယ္ အၿမဲတမ္း အရန္ ထားရွိဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ လူအေတာ္မ်ားမ်ားက တစ္ေန႔-တစ္ေန႔ အေျခခံေပၚမွာပဲ အသက္ရွင္ေနထိုင္ၿပီး သူတို႔ရဲ႕အလုပ္ဆံုးရံႈးသြားခဲ့ရင္ ပိုက္ဆံစုေဆာင္းထားမႈ မရွိခဲ့ရင္ တစ္လအတြင္းမွာ ခၽြတ္ၿခံဳက်သြားႏိုင္ပါတယ္။
ပိုက္ဆံစုေဆာင္းျခင္းက အနာဂတ္အတြက္ အစီအစဥ္ခ်ျခင္းလို႔ေတာင္ ဆိုရမွာပါ။ သင္ဟာ လက္ရွိမွာေနထိုင္တဲ့ သူျဖစ္ေပမယ့္ လက္ရွိနဲ႔ မနက္ျဖန္ဟာ မတူညီတဲ့ ဇာတ္လမ္းေတြ ျဖစ္ႏိုင္တယ္ဆိုတာ သတိရသင့္ပါတယ္။ သင္ဟာ အၿမဲတမ္းျပင္ဆင္ေနရပါမယ္။ ဘယ္ေပ်ာ္ရြင္မႈကိုမဆို ရပ္တန္႔သင့္တယ္လို႔ မဆိုလိုပါဘူး။ အပိုပစၥည္းေတြ ၊မလိုအပ္တဲ့ အသံုးစရိတ္ေတြမွာ သတ္မွတ္ခ်က္ထက္ပိုၿပီး မဝယ္တာျဖစ္သင့္ပါတယ္။ အဝတ္အစားဝယ္တာ၊ အားလပ္ရက္ အပန္းေျဖခရီးထြက္တာ၊ အျပင္ထြက္စားတာေတြက ပိုက္ဆံစုႏိုင္စြမ္းကို သက္ေရာက္ေစတဲ့ မ်ားစြာေသာ အသံုးစရိတ္ေတြျဖစ္ပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ပ်င္းေနတဲ့အခါ၊ အႀကိဳက္ဆံုးစတိုးဆိုင္ေတြမွာ ဒစ္စေကာင့္အမ်ားႀကီးခ်တဲ့အခါ ဝယ္တတ္ၾကသလို အေရာင္းရာသီကာလအတြင္းမွာလည္း အမ်ားႀကီးသံုးတတ္ပါတယ္။
ျပင္ပအေၾကာင္းရင္းမ်ားေၾကာင့္ ေနာက္ပိုင္းမွာေငြျပတ္တာေတြကို ေရွာင္ရွားဖို႔ လစဥ္တိုင္း ပိုက္ဆံအနည္းငယ္ ေဘးဖယ္ထားျခင္းက စိတ္ကူးေကာင္းတစ္ခုပါ။
မလိုအပ္ဘဲ အဝတ္အစား၊ဖိနပ္ေတြဝယ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ night out ထြက္ျခင္းကို ျဖတ္ေတာက္ျခင္းက ပိုက္ဆံစုဖို႔ တကယ္ကူညီႏုိင္ပါတယ္။

၁။ သင့္ရဲ႕ကုန္က်စရိတ္ေတြကို ခ်ေရးပါ


ပိုက္ဆံေခၽြတာဖို႔ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းက သင့္ရဲ႕အသံုးအစရိတ္အေလ့အထမ်ားကို သတိထားျဖစ္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္လအတြင္း သင္ပိုက္ဆံသံုးလိုက္တဲံ့ အေသးသံုးတိုင္းကို ခ်ေရးျခင္းျဖင့္ သင္ဒါကိုျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ ေရွာပင္ထြက္ၿပီးေနာက္ သို႔မဟုတ္ လစဥ္ ေရဖိုး/မီးဖိုး/အိမ္လခ စသျဖင့္ေပးေဆာင္ၿပီးေနာက္ Excel စာရင္းဇယား သို႔မဟုတ္ မွတ္စုစာအုပ္တစ္အုပ္မွာ ခ်ေရးထားပါ။
သင့္ရဲ႕မွတ္စုေတြက ရံုးမွာ ေန႔လယ္စာစားတာ၊ အလုပ္မွာေကာ္ဖီေသာက္တာ၊ hand cream ဝယ္တာ ဒါမွမဟုတ္ တကၠစီခေပးတာ စသျဖင့္ သင့္ရဲ႕ပိုက္ဆံအမ်ားစုကုန္သြားတဲ့ ေနရာေတြကို သတိျပဳမိႏိုင္တဲ့ အေသးစိတ္ျဖစ္ရပါမယ္။
သင့္ပိုက္ဆံသံုးလုိက္တဲ့ေနရာေတြကို ေဖာ္ထုတ္ၿပီးတာနဲ႔ သင္ဟာ မလိုအပ္တဲ့ အသံုးစရိိတ္ေတြကို ဖယ္ရွားပစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဥပမာ- ၁၀၀တန္ေကာ္ဖီကို ဆုိင္မွာ ပိုက္ဆံပိုေပးၿပီးေသာက္မယ့္အစား အိမ္မွာေသာက္တာ သို႔မဟုတ္ အလုပ္ကို ေကာ္ဖီဘူးထည့္သြားတာ စသျဖင့္ ေခၽြတာႏိုင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ သင့္ရဲ႕ေန႔လယ္စာကို ရံုးမွာဝယ္စားမယ့္အစား ထမင္းဘူးထည့္သြားတာ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။

၂။ ဘတ္ဂ်က္တစ္ခုထားပါ


သင္ဟာ အိမ္သံုးစရိတ္၊ ေရဖိုး/မီတာခ စတာေတြ၊ ေစ်းဝယ္ကုန္က်ေငြေတြ ေပးေနရသူဆိုရင္ လစဥ္လတိုင္း ခန္႔မွန္းေျခဘယ္ေလာက္လိုမလဲဆိုတာ သိသင့္ပါတယ္။ဒီအသံုးစရိတ္ထဲကမွ ေလွ်ာ့ခ်သင့္တာကို ေလွ်ာ့ခ်ရပါမယ္။ ဥပမာ- သင့္မီတာခက တတ္သြားၿပီဆိုရင္ တစ္ပတ္မွာ တစ္ႀကိမ္သာ အဝတ္ေလွ်ာ္စက္သံုးတာ၊ ေန႔ခင္းဘက္မွာ လွ်ပ္စစ္မီးေတြကို ပိတ္ထားတာ စသျဖင့္ သင့္ရဲ႕ပါဝါစားသံုးမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ပါတယ္။
ဘတ္ဂ်က္တစ္ခုက ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘယ္ေလာက္သံုးလိုက္သလဲဆိုတာ ျပသၿပီး၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘယ္ေလာက္သံုးႏိုင္သလဲဆိုတာကို ကန္႔သတ္မႈေပးတာေၾကာင့္ ပိုက္ဆံေခၽြတာနဲ႔ေနရာမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုမ်ားစြာအကူအညီျဖစ္ေစပါတယ္။ အိမ္သံုးစရိတ္ရဲ႕ တုိင္သံုးတိုင္ျဖစ္တဲ့ food, transport နဲ႔ utilities အေပၚမွာ ဘယ္ေလာက္အထိ သံုးမလဲဆိုတာ ထည့္ပါ။

၃။ အရန္ပိုက္ဆံကို ခ်ိန္ညိွျခင္း


ပိုက္ဆံစုဖို႔ ႀကိဳးစားတဲ့အခါ လူေတြျပဳလုပ္တတ္တဲ့ အမွားႀကီးတစ္ခုက Bill ေတြ၊ ကုန္က်စရိတ္ေတြ အားလံုးေပးေဆာင္ၿပီးေတာ့ ဘာမွမက်န္ေတာ့မွ ဖယ္ထားတဲ့ ေငြတခ်ိဳ႕ကို ခ်ိန္ညိွျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ဒီနည္းဗ်ဴဟာက ေငြစုတဲ့အထဲကို ထည့္ဖို႔ နည္းနည္းေလးပဲ က်န္ေနခဲ့ပါတယ္။ သင့္လုပ္အားခရဲ႕ ၁၀%ခန္႔ကို စုဖို႔ အႀကံျပဳပါတယ္။ စုထားတဲ့ေငြကို ေဆးဘက္ဆိုင္ရာအေရးေပၚအေျခအေန၊ ကားျပႆနာမ်ားစတဲ့ အေရးေပၚ အေျခအေနမဟုတ္ဘဲ အလြယ္တကူ ထုတ္မသံုးမိဖို႔လည္း လိုအပ္ပါတယ္။ ဒီလိုမွမဟုတ္ရင္ သင္စုေငြက ဘယ္ေတာ့မွ ေရွ႕ဆက္ေတာ့မွာမဟုတ္ပါဘူး။

၄။ သင့္ရဲ႕ကုန္က်စရိတ္မ်ားႏွင့္ အေၾကြးတင္တာကို ေလွ်ာ့ခ်ပါ


ဒီေျခလွမ္းက သင့္ရဲ႕ေငြေရးေၾကးေရးကို တုိးတတ္ေစဖို႔အတြက္နဲ႔ သင့္အနာဂတ္ကို အစီအစဥ္ခ်ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အေရးပါပါတယ္။ ပထမေျခလွမ္းတစ္ခုအျဖစ္ ပစၥည္းအေသးအမႊားကအစ ခရက္ဒစ္ကဒ္ႏွင့္ ေပးေဆာင္ျခင္းကို ရပ္တန္႔ဖုိ႔ႏွင့္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ေငြမေခ်းဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီနညး္လမ္းက အေၾကြးတင္ျခင္းကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ပါတယ္။
ဒုတိယအေနနဲ႔ သင့္ရဲ႕လစဥ္ကုန္က်စရိတ္ကို ေလ်ာ့ခ်ဖို႔ အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။ အားလပ္ရက္တိုင္း အျပင္ထြက္စားတတ္ပါသလား? တစ္လမွာ တစ္ႀကိမ္သာ အျပင္ထြက္ပါ။ သင္လစာရတဲ့အခ်ိန္တိုင္း အဝတ္အစားဝယ္ပါသလား? (ဥပမာ-အလွဴ/မဂၤလာေဆာင္ရွိတာမ်ိဳး၊ ဘြဲ႕ယူရမွာမ်ိဳး စသျဖင့္) အထူးပြဲအခမ္းအနားေတြအတြက္သာ အဝတ္အစားဝယ္ပါ။ အားလပ္ရက္တိုင္းကို ခရီးမသြားဘဲ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္၊ ဒါမွမဟုတ္ တစ္ႏွစ္ ၂ႀကိမ္ခရီးထြက္တာ ျပဳလုပ္လို႔ရပါတယ္။
ဒီနည္းက သင့္ေငြေရးေၾကးေရးကို အနည္းငယ္ သာယာေစၿပီး ပိုက္ဆံစုႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။
#Lifestyle_Myanmar
#LM_Nandar

Unicode

လစဉ်လတိုင်း ပိုက်ဆံစုဖို့ လွယ်ကူတဲ့ နည်းလမ်း (၄)ခု
လစဉ်ပေးဆောင်ရတဲ့ paymentတွေ၊ ကြွေးမြီတွေနဲ့ တခြားအကြောင်းရင်းတွေက ကျွနု်ပ်တို့ရဲ့ငွေစုနိုင်စွမ်းကို ကန့်သတ်ထားပါတယ်။ လစရလာတာနဲ့ အဝတ်အစားအသုံးအဆောင်ဝယ်ရတာတွေ၊ အိမ်မှာကုန်ကျတဲ့ ငွေတွေဟာ စုဆောင်းဖို့မပြောနဲ့ တစ်လနဲ့တစ်လ အလျှင်မမှီပါဘူး။ ဒါပေမယ့် စုမယ့်ပိုက်ဆံကို သက်သက်ဖယ်ထားပြီး ဦးစားပေးပြုလုပ်နိုင်လျှင် ဒီကိစ္စက ရိုးရှင်းနိုင်ပါတယ်။ ဒီတော့ လစာရလာရင် အသုံးဝင်တဲ့ငွေပမာဏကို စုဆောင်းနိုင်လိမ့်မယ့် အကြံပေးချက် ၄ခုကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
ငွေစုဆောင်းခြင်းက ကောင်းမွန်တဲ့လူနေမှုဘဝရရှိဖို့အတွက် အရေးပါပါတယ်။ လုံခြုံတဲ့ အသားတင်ငွေထားရှိခြင်းက အနာဂတ်အတွက် စီစဉ်ရတဲ့အခါ သို့မဟုတ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့် ငွေရေးကြေးရေး အခက်အခဲရင်ဆိုင်ရတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ကို ကူညီနိုင်ပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးမှာ လစဉ်လတိုင်း ပိုက်ဆံကို ဘယ်လိုစုနိုင်သလဲဆိုတာ ဆွေးနွေးမျှဝေပေးပါမယ် ။နောက်ပိုင်းမှာ သင်ကျင့်သုံးနိုင်ပါတယ်။
ပိုက်ဆံချွေတာခြင်းက ဘာ့ကြောင့် အိုင်ဒီယာကောင်းတစ်ခုဖြစ်သလဲ?
စီးပွားရေး အခွင့်အလမ်းကောင်းတစ်ခုအတွက် ဒါမှမဟုတ် အပိုကုန်ကျစရိတ်တွေအတွက်နှင့် အရေးပေါ်အခြေအနေနဲ့ ကြံုလာတဲ့အခါ ကူညီနိုင်တာကြောင့် ပိုက်ဆံအနည်းငယ် အမြဲတမ်း အရန် ထားရှိဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ လူအတော်များများက တစ်နေ့-တစ်နေ့ အခြေခံပေါ်မှာပဲ အသက်ရှင်နေထိုင်ပြီး သူတို့ရဲ့အလုပ်ဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရင် ပိုက်ဆံစုဆောင်းထားမှု မရှိခဲ့ရင် တစ်လအတွင်းမှာ ချွတ်ခြံုကျသွားနိုင်ပါတယ်။
ပိုက်ဆံစုဆောင်းခြင်းက အနာဂတ်အတွက် အစီအစဉ်ချခြင်းလို့တောင် ဆိုရမှာပါ။ သင်ဟာ လက်ရှိမှာနေထိုင်တဲ့ သူဖြစ်ပေမယ့် လက်ရှိနဲ့ မနက်ဖြန်ဟာ မတူညီတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေ ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာ သတိရသင့်ပါတယ်။ သင်ဟာ အမြဲတမ်းပြင်ဆင်နေရပါမယ်။ ဘယ်ပျော်ရွင်မှုကိုမဆို ရပ်တန့်သင့်တယ်လို့ မဆိုလိုပါဘူး။ အပိုပစ္စည်းတွေ ၊မလိုအပ်တဲ့ အသုံးစရိတ်တွေမှာ သတ်မှတ်ချက်ထက်ပိုပြီး မဝယ်တာဖြစ်သင့်ပါတယ်။ အဝတ်အစားဝယ်တာ၊ အားလပ်ရက် အပန်းဖြေခရီးထွက်တာ၊ အပြင်ထွက်စားတာတွေက ပိုက်ဆံစုနိုင်စွမ်းကို သက်ရောက်စေတဲ့ များစွာသော အသုံးစရိတ်တွေဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ဟာ ပျင်းနေတဲ့အခါ၊ အကြိုက်ဆုံးစတိုးဆိုင်တွေမှာ ဒစ်စကောင့်အများကြီးချတဲ့အခါ ဝယ်တတ်ကြသလို အရောင်းရာသီကာလအတွင်းမှာလည်း အများကြီးသုံးတတ်ပါတယ်။
ပြင်ပအကြောင်းရင်းများကြောင့် နောက်ပိုင်းမှာငွေပြတ်တာတွေကို ရှောင်ရှားဖို့ လစဉ်တိုင်း ပိုက်ဆံအနည်းငယ် ဘေးဖယ်ထားခြင်းက စိတ်ကူးကောင်းတစ်ခုပါ။
မလိုအပ်ဘဲ အဝတ်အစား၊ဖိနပ်တွေဝယ်ခြင်း သို့မဟုတ် night out ထွက်ခြင်းကို ဖြတ်တောက်ခြင်းက ပိုက်ဆံစုဖို့ တကယ်ကူညီနိုင်ပါတယ်။

၁။ သင့်ရဲ့ကုန်ကျစရိတ်တွေကို ချရေးပါ
ပိုက်ဆံချွေတာဖို့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းက သင့်ရဲ့အသုံးအစရိတ်အလေ့အထများကို သတိထားဖြစ်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်လအတွင်း သင်ပိုက်ဆံသုံးလိုက်တဲံ့ အသေးသုံးတိုင်းကို ချရေးခြင်းဖြင့် သင်ဒါကိုပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ရှောပင်ထွက်ပြီးနောက် သို့မဟုတ် လစဉ် ရေဖိုး/မီးဖိုး/အိမ်လခ စသဖြင့်ပေးဆောင်ပြီးနောက် Excel စာရင်းဇယား သို့မဟုတ် မှတ်စုစာအုပ်တစ်အုပ်မှာ ချရေးထားပါ။
သင့်ရဲ့မှတ်စုတွေက ရုံးမှာ နေ့လယ်စာစားတာ၊ အလုပ်မှာကော်ဖီသောက်တာ၊ hand cream ဝယ်တာ ဒါမှမဟုတ် တက္ကစီခပေးတာ စသဖြင့် သင့်ရဲ့ပိုက်ဆံအများစုကုန်သွားတဲ့ နေရာတွေကို သတိပြုမိနိုင်တဲ့ အသေးစိတ်ဖြစ်ရပါမယ်။
သင့်ပိုက်ဆံသုံးလိုက်တဲ့နေရာတွေကို ဖော်ထုတ်ပြီးတာနဲ့ သင်ဟာ မလိုအပ်တဲ့ အသုံးစရိိတ်တွေကို ဖယ်ရှားပစ်နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ- ၁၀၀တန်ကော်ဖီကို ဆိုင်မှာ ပိုက်ဆံပိုပေးပြီးသောက်မယ့်အစား အိမ်မှာသောက်တာ သို့မဟုတ် အလုပ်ကို ကော်ဖီဘူးထည့်သွားတာ စသဖြင့် ချွေတာနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သင့်ရဲ့နေ့လယ်စာကို ရုံးမှာဝယ်စားမယ့်အစား ထမင်းဘူးထည့်သွားတာ ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။

၂။ ဘတ်ဂျက်တစ်ခုထားပါ
သင်ဟာ အိမ်သုံးစရိတ်၊ ရေဖိုး/မီတာခ စတာတွေ၊ စျေးဝယ်ကုန်ကျငွေတွေ ပေးနေရသူဆိုရင် လစဉ်လတိုင်း ခန့်မှန်းခြေဘယ်လောက်လိုမလဲဆိုတာ သိသင့်ပါတယ်။ဒီအသုံးစရိတ်ထဲကမှ လျှော့ချသင့်တာကို လျှော့ချရပါမယ်။ ဥပမာ- သင့်မီတာခက တတ်သွားပြီဆိုရင် တစ်ပတ်မှာ တစ်ကြိမ်သာ အဝတ်လျှော်စက်သုံးတာ၊ နေ့ခင်းဘက်မှာ လျှပ်စစ်မီးတွေကို ပိတ်ထားတာ စသဖြင့် သင့်ရဲ့ပါဝါစားသုံးမှုကို လျှော့ချနိုင်ပါတယ်။
ဘတ်ဂျက်တစ်ခုက ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်သုံးလိုက်သလဲဆိုတာ ပြသပြီး၊ ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လောက်သုံးနိုင်သလဲဆိုတာကို ကန့်သတ်မှုပေးတာကြောင့် ပိုက်ဆံချွေတာနဲ့နေရာမှာ ကျွန်တော်တို့ကိုများစွာအကူအညီဖြစ်စေပါတယ်။ အိမ်သုံးစရိတ်ရဲ့ တိုင်သုံးတိုင်ဖြစ်တဲ့ food, transport နဲ့ utilities အပေါ်မှာ ဘယ်လောက်အထိ သုံးမလဲဆိုတာ ထည့်ပါ။

၃။ အရန်ပိုက်ဆံကို ချိန်ညှိခြင်း
ပိုက်ဆံစုဖို့ ကြိုးစားတဲ့အခါ လူတွေပြုလုပ်တတ်တဲ့ အမှားကြီးတစ်ခုက Bill တွေ၊ ကုန်ကျစရိတ်တွေ အားလုံးပေးဆောင်ပြီးတော့ ဘာမှမကျန်တော့မှ ဖယ်ထားတဲ့ ငွေတချို့ကို ချိန်ညှိခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် ဒီနည်းဗျူဟာက ငွေစုတဲ့အထဲကို ထည့်ဖို့ နည်းနည်းလေးပဲ ကျန်နေခဲ့ပါတယ်။ သင့်လုပ်အားခရဲ့ ၁၀%ခန့်ကို စုဖို့ အကြံပြုပါတယ်။ စုထားတဲ့ငွေကို ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအရေးပေါ်အခြေအနေ၊ ကားပြဿနာများစတဲ့ အရေးပေါ် အခြေအနေမဟုတ်ဘဲ အလွယ်တကူ ထုတ်မသုံးမိဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင် သင်စုငွေက ဘယ်တော့မှ ရှေ့ဆက်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။

၄။ သင့်ရဲ့ကုန်ကျစရိတ်များနှင့် အကြွေးတင်တာကို လျှော့ချပါ
ဒီခြေလှမ်းက သင့်ရဲ့ငွေရေးကြေးရေးကို တိုးတတ်စေဖို့အတွက်နဲ့ သင့်အနာဂတ်ကို အစီအစဉ်ချနိုင်ဖို့အတွက် အရေးပါပါတယ်။ ပထမခြေလှမ်းတစ်ခုအဖြစ် ပစ္စည်းအသေးအမွှားကအစ ခရက်ဒစ်ကဒ်နှင့် ပေးဆောင်ခြင်းကို ရပ်တန့်ဖို့နှင့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ငွေမချေးဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနညး်လမ်းက အကြွေးတင်ခြင်းကို ရှောင်ရှားနိုင်ပါတယ်။
ဒုတိယအနေနဲ့ သင့်ရဲ့လစဉ်ကုန်ကျစရိတ်ကို လျော့ချဖို့ အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ အားလပ်ရက်တိုင်း အပြင်ထွက်စားတတ်ပါသလား? တစ်လမှာ တစ်ကြိမ်သာ အပြင်ထွက်ပါ။ သင်လစာရတဲ့အချိန်တိုင်း အဝတ်အစားဝယ်ပါသလား? (ဥပမာ-အလှူ/မင်္ဂလာဆောင်ရှိတာမျိုး၊ ဘွဲ့ယူရမှာမျိုး စသဖြင့်) အထူးပွဲအခမ်းအနားတွေအတွက်သာ အဝတ်အစားဝယ်ပါ။ အားလပ်ရက်တိုင်းကို ခရီးမသွားဘဲ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ တစ်နှစ်တစ်ကြိမ်၊ ဒါမှမဟုတ် တစ်နှစ် ၂ကြိမ်ခရီးထွက်တာ ပြုလုပ်လို့ရပါတယ်။
ဒီနည်းက သင့်ငွေရေးကြေးရေးကို အနည်းငယ် သာယာစေပြီး ပိုက်ဆံစုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
#Lifestyle_Myanmar
#LM_Nandar

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here