မီးမဖြားခင္မွာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ အမ်ိဳးသမီးတုိင္း ေလ့လာထားသင့္တဲ့ အေၾကာင္းအရာ(၈)ခု

0
1608

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္းက ဘဝအသစ္တစ္ခုရဲ႕ အစျဖစ္ပါတယ္။ မိခင္ေလာင္းအမ်ားစုဟာ က်န္းမာေသာ ကေလးတစ္ေယာက္ကို ေမြးဖြားႏိုင္ဖို႔အတြက္ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္း၊ ေမြးဖြားျခင္းႏွင့္ ပတ္သတ္တဲ့အေၾကာင္းေတြကို ဆရာဝန္ကို ေမးဖို႔နဲ႔ ေလ့လာဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ အိပ္စက္ပံုအေနအထား၊ အစားအေသာက္၊ ေလ့က်င့္ခန္းမွအစ မိခင္သစ္နဲ႔ ကေလးအတြက္ အႏၱရာယ္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိႏိုင္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ပတ္သတ္တာေတြ၊ ကေလးေမြးဖြားျခင္းႏွင့္ ပတ္သတ္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို ေလ့လာထားၿပီး ဆရာဝန္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

၁။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ ေစာင့္ေရွာက္မႈ

အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ဟာ ကိုယ္ဝန္ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဆရာဝန္ကအတည္ျပဳၿပီးေနာက္မွာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္နဲ႔ပတ္သတ္တဲ့ေလ့လာမႈေတြ၊ မီးယပ္သားဖြားဆရာဝန္ေရြးခ်ယ္္မႈေတြကို ျပဳလုပ္ရပါတယ္။ အဆိုပါ သားဖြားဆရာဝန္က ဘာေရာဂါမွမရွိဘဲ က်န္းမာတဲ့ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ဖုိ႔ ဘယ္လိုေနထိုင္ စားေသာက္ရမယ္ဆိုတာေတြ၊ လစဥ္စစ္ေဆးမႈလုပ္ဖို႔ အခ်ိန္စာရင္းေတြ ျပဳလုပ္ေပးပါလိမ့္မယ္။
ဒီနည္းလမ္းက မိခင္ရဲ႕က်န္းမာေရးႏွင့္ မေမြးေသးတဲ့ ကေလးရဲ႕က်န္းမာေရးအတြက္ ေကာင္းေစၿပီး အေစာပိုင္းအဆင့္မွာ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္တဲ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတတ္မႈႏွင့္ပတ္သတ္တဲ့ ဘယ္မူမမွန္မႈကိုမဆို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္လိမ့္မယ္ဆိုတာ ေသခ်ာပါတယ္။
သားဖြားမီးယပ္ဆရာဝန္က မိခင္ရဲ႕ခႏၶာကိုယ္က ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ပထမလအတြင္း ဘယ္လိုေျပာင္းလဲလာသလဲ၊ သေႏၶသားဟာ ဘယ္လို ဖြံ႕ၿဖိဳးလာသလဲ ဆိုတဲ့အေၾကာင္းကို အသိေပးႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ တခ်ိဳ႕သားဖြားမီးယပ္ဆရာဝန္မ်ားက က်န္းက်န္းမာမာနဲ႔ ေမြးဖြားဖို႔ႏွင့္ အာရံုေၾကာခ်ိဳ႕ယြင္းမႈကို တားဆီးေပးတဲ့ ေဖာလစ္အက္ဆစ္ကဲ့သို႔ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ဗီတာမင္ေတြကို သတ္မွတ္ေပးပါလိမ့္မယ္။

၂။ သင့္ရဲ႕မိသားစုသမိုင္းနဲ႔ ျဖစ္ႏိုင္သမွ် မ်ိဳးရိုးလိုက္ေရာဂါမ်ားအေၾကာင္းကို ေလ့လာပါ

မိသားစုတစ္ခု စတင္ဖို႔ အစီအစဥ္မဆြဲခင္မွာ မိဘႏွစ္ေယာက္စလံုးဟာ က်န္းမာတဲ့ကေလးေမြးဖြားဖို႔ မိသားစုသမိုင္းကို ေလ့လာထားဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္ ။ မိသားစုထဲမွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာ မသန္စြမ္းျခင္း၊ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ျဖင့္ ေမြးဖြားျခင္း သို႔မဟုတ္ မ်ိဳးရိုးလိုက္ေရာဂါ ရွိခဲ့ရင္ ကေလးမွာ အေမြဆက္ခံႏိုင္ဖြယ္ရွိတာေၾကာင့္ မိသားစုသမိုင္းကို မိဘတိုင္းသိထားသင့္ပါတယ္။
သိရွိနားလည္ထားျခငး္က မိဘေတြကို အေစာပိုင္းအဆင့္မွာ ဒီလိုျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ မိသားစု သမိုင္းေၾကာင္းေပၚ အေျခခံၿပီး သားဖြားမီးယပ္ဆရာဝန္က ကေလးမွာ မ်ိဳးရိုးလိုက္ေရာဂါ ျဖစ္ႏိုင္မျဖစ္ႏိုင္ဆိုတဲ့ က်န္းမာေရးကိစၥရပ္မ်ားကို သိရွိေစဖို႔ မ်ိဳးဗီဇစမ္းသပ္ျခင္း ျပဳလုပ္ေပးၿပီး ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္းျပဳလုပ္ေပးပါလိမ့္မယ္။

၃။ ကေလးမေမြးခင္မွာ ေရွာင္ရွားရမယ့္ အစားအစာမ်ားႏွင့္ စားသံုးရမယ့္ အစားအစာမ်ား

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္မွာ ၂ေယာက္စာစားရမယ္ဆိုတာက အစားအစာေတြအမ်ားႀကီးကို ၂ေယာက္စာစားဖို႔မဟုတ္ပါဘူး။ ဗီတာမင္ႏွင့္ သတၱဳဓါတ္ အာဟာရမ်ားစြာ ပါဝင္တဲ့ အစားအစာမ်ားကို စံုစံုလင္လင္စားေပးဖို႔ ေျပာတာပါ။ သံဓါတ္၊ ကယ္လစီယမ္၊ ေဖာလစ္အက္ဆစ္ႏွင့္ ပရိုတိန္းဓါတ္ျမင့္မားတဲ့အစားအစာဟာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္အတြင္း လိုအပ္တဲ့ အစားအစာမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ က်န္းမာၿပီး အာဟာရရွိတဲ့ အစားအစာမ်ားက မိခင္နဲ႔ကေလး ႏွစ္ဦးစလံုးအတြက္ လိုအပ္တဲ့ စြမ္းအင္နဲ႔ ကယ္လိုရီေတြ ေပးပါတယ္။
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ဟာ ဗီတာမင္နဲ႔ သတၱဳဓါတ္ေတြ ပိုၿပီး လိုအပ္တယ္။ အစားအေသာက္အေလ့အထ ခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္းက ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ဆီးခ်ိဳေရာဂါအႏၱရာယ္မ်ားကို တိုးေစႏိုင္သလို မီးဖြားေနစဥ္အတြင္း ေနာက္ဆက္တြဲက်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါတယ္။
စားသံုးရမယ့္ အစားအစာမ်ား

 • ႏို႔ထြက္ပစၥည္းမ်ားမွာ သေႏၶသားႀကီးထြားဖို႔အတြက္ မရွိမျဖစ္လုိအပ္တဲ့ ကယ္လစီယမ္၊ ပရိုတိန္းဓါတ္ျမင့္မားစြာ ပါဝင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ပရိုဘိုင္အိုတစ္ ဂုဏ္သတိၱေတြအတြက္ ဒိန္ခ်ဥ္ကို စားသံုးဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။
 • ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးမွာ အမွ်င္ဓါတ္နဲ႔ ေဖာလစ္တို႔ ၾကြယ္ဝၿပီး ေရာဂါမ်ားနဲ႔ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ျဖင့္ ေမြးဖြားမႈအႏၱရာယ္ကို ေလ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ပါတယ္။
 • ကန္စြန္းဥႏွင့္ မုန္လာဥနီေတြက မိခင္ရဲ႕ခႏၶာကိုယ္က ဆဲလ္မ်ား၏ ပံုမွန္ထုတ္လုပ္ျခင္းမွာ အေထာက္အကူေပးေသာ ဗီတာမင္အျဖစ္ေျပာင္းလဲသြားတဲ့ beta- carotene ရဲ႕အေကာင္းဆံုး အရင္းအျမစ္ ျဖစ္ၾကပါတယ္။
 • ေဆာ္လမြန္ငါးကဲ့သို႔ အိုမီဂါ 3ၾကြယ္ဝတဲ့ အစားအစာမ်ားက ႀကီးထြားလာတဲ့ သေႏၶသားမွာ ဦးေႏွာက္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတတ္မႈအတြက္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါတယ္။
 • အစိမ္းေရာင္ အရြက္မ်ားမွာ သံဓါတ္နဲ႔ အမွ်င္ဓါတ္ၾကြယ္ဝတာေၾကာင့္ ကေလးဖြံ႕ၿဖိဳးဖို႔အတြက္ အေရးပါတဲ့ အာဟာရဓါတ္ေတြ အမ်ားစု ပါဝင္ပါတယ္။
 • အဆီနည္းတဲ့ အသားေတြမွာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္အတြင္း အေရးႀကီးတဲ့ သံဓါတ္၊ ပရိုတိန္းႏွင့္ ဗီတာမင္ B အရင္းအျမစ္ ျမင့္မားပါတယ္။
 • ငါးၾကီးဆီဟာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္အတြင္း အလြန္အေရးပါတဲ့ ဗီတာမင္ D၊ ဗီတာမင္ A ႏွင့္ အိုမီဂါ 3 ဖက္တီးအက္ဆစ္တို႔ ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ငါးမစားတဲ့ မိခင္ေတြ ေရြးခ်ယ္စရာတစ္ခုအျဖစ္ ေသာက္သံုးႏိုင္ပါတယ္။
 • ဘယ္ရီသီးမ်ားမွာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္အတြင္း ျဖစ္ေပၚေစတဲ့ ဝမ္းခ်ဳပ္ျခင္းကို ကူညီေပးႏိုင္တဲ့ အင္တီေအာက္ဆီဒင့္မ်ားနဲ႔ အမွ်င္ဓါတ္၊ ဗီတာမင္စီတို႔ ၾကြယ္ဝပါတယ္။
 • အေစ့အဆန္မ်ားမွာ အမွ်င္ဓါတ္၊ plant compounds၊ ဗီတာမင္ဘီႏွင့္ မဂၢနီဆီယမ္တို႔ ၾကြယ္ဝပါတယ္။
 • ေရွာင္ရွားရမယ့္ အစားအစာမ်ား
 • salmonella အစာအိမ္အူလမ္းေၾကာင္းပိုး၀င္ျခငး္အႏၱရာယ္ကိုျဖစ္ေစတဲ့ ၾကက္ဥအစိမ္းမ်ား၊ မက်က္တက်က္ခ်က္ထားတဲ့ အစားအစာမ်ားကို ေရွာင္ရွးပါ။
 • အသားစိမ္းငါးစိမ္းေတြ ၊ ၾကက္အူေခ်ာင္း၊ ဝက္အူေခ်ာင္းေတြ၊ အပူေလးနည္းနည္းေပးၿပီး ခ်က္ထားတဲ့ အသားေတြက toxoplasmosis ေရာဂါကိုျဖစ္ေစတာေၾကာင့္ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။
 • အသည္းေတြက သေႏၶသားကို ထိခိုက္ေစႏိုင္တဲ့ ဗီတာမင္ A အလြန္ျမင့္မားတာေၾကာင့္ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။
 • သတိျပဳရန္။ လိုအပ္တဲ့ အာဟာရဓါတ္မ်ား ရရွိဖို႔နဲ႔ သင့္ကေလး ထိခိုက္ေစႏိုင္တဲ့ အစားအစာမ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္ဖို႔အတြက္ ဘယ္အစားအစာေတြကို စားသံုးရမယ္၊ ေရွာင္ၾကဥ္ရမယ္ဆိုတာ ပထမဦးဆံုး သင့္ရဲ႕ဆရာဝန္ႏွင့္ တုိင္ပင္ဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။

၄။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ ဘယ္ေလ့က်င့္ခန္းေတြက ျပဳလုပ္ဖို႔ အႏၱရာယ္ကင္းသလဲဆိုတာ ေလ့လာပါ

ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ျခင္းက ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိးသမီး၏ ေျပာင္းလဲေနတဲ့ ခႏၶာကိုယ္္ရဲ႕ ပံုမွန္လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ေသခ်ာေစႏိုင္ပါတယ္။ ကေလးေမြးဖြားဖို႔အတြက္ ကာယခြန္အားႏွင့္ စြမ္းအင္ေတြ အမ်ားႀကီးလိုအပ္တာေၾကာင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္အတြင္း ေလ့က်င့္ခန္းက မျဖစ္မေနလုပ္ေပးရပါမယ္။ တတ္ၾကြစြာေနထိုင္ျခင္းက ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ႏွင့္ မီးဖြားစဥ္အတြင္း ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ပါတယ္။ မိခင္တစ္ေယာက္ဟာ ကိုယ္ဝန္မေဆာင္ခင္ ကာယလႈပ္ရွားမႈ မရွိဘူးဆိုရင္ေတာင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ စတင္လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈက ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္မွာျဖစ္တတ္တဲ့ သက္ေတာင့္သက္သာ မရွိတာေတြကို ေလ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ၿပီး မီးဖြားစဥ္ နာက်င္မႈကို ေလ်ာ့ခ်ဖို႔ ၾကြက္သာသန္မာေအာင္ တည္ေဆာက္ေပးႏိုင္ပါတယ္။

ျပဳလုပ္ရမယ့္ ေလ့က်င့္ခန္း

 • လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း၊ ေရကူးျခင္းႏွင့္ ကျခင္းကဲ့သို႔ သင့္ႏွလံုးခုန္ႏႈန္းကို ပိုျမန္ေစႏိုင္မယ့္ ေအရိုးဗစ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
 • အသက္ရႈမဝဘူးလို႔ ခံစားရတဲ့အခါ ပံုမွန္အားလပ္ခ်ိန္ယူပါ။
 • မေလ့က်င့္ခင္နဲ႔ ေလ့က်င့္ၿပီးေနာက္မွာ ေရမ်ားမ်ားေသာက္ပါ။
 • အေလးမဖို႔ ေရြးခ်ယ္လွ်င္ ဥပမာ ၃ကီလိုေလာက္ အရမ္းေပါ့တဲ့ အေလးကို မႏိုင္ပါတယ္။
 • relaxလုပ္ေနစဥ္ အသက္ရႈသြငး္ၿပီး အေလးမတဲ့ အခ်ိန္မွာ အသက္ရႈထုတ္ေပးပါ။
  ေရွာင္ၾကဥ္ရမယ့္ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား
 • သင့္ရဲ႕ခါးနဲ႔ တင္ပါးဆံုကို ထိခိုက္ေစႏိုင္တဲ့ ေလးလံတဲ့ အေလးမတာကို ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။
 • ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ေနစဥ္ အသက္ေအာင့္မထားပါနဲ႔။ ပံုမွန္အသက္ရႈဖို႔ ႀကိဳးစားပါ။
 • ပက္လက္အေနအထား လဲေလ်ာင္းရတဲ့ ေလ့က်င့္ခန္းကို ေရွာင္ပါ။
 • လဲက်မႈျဖစ္ေစႏိုင္တဲ့ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ိဳးကို ေရွာင္ပါ။
 • ဒဏ္ရာရေစႏိုင္တဲ့ မည္သည့္အားကစားမ်ိဳးကိုမဆို ကစားျခင္းေရွာင္ပါ။
 • သတိျပဳရန္။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္အတြင္း ဘယ္ေလ့က်င့္ခန္းအမ်ိဳးအစားကို လုပ္ဖိို႔လိုအပ္တယ္၊ မိခင္က်န္းမာေရးနဲ႔ ကေလးရဲ႕က်န္းမာေရးအႏၱရာယ္ကို ထိခိုက္ေစႏိုင္တဲ့ ဘယ္ေလ့က်င့္ခန္းအမ်ိဳးအစားကို ေရွာင္ရွားသင့္တယ္ဆိုတာ ဆရာဝန္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။

၅။ အသင့္ေတာ္ဆံုး အိပ္စက္မႈအေနအထားႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး ေလ့လာပါ

ေမာပန္းျခင္းႏွင့္ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ျခင္းက အထူးသျဖင့္ ပထမဦးဆံုး ၁၂ပတ္ကာလအတြင္းမွာ အျဖစ္မ်ားပါတယ္။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္တိုးတတ္မႈကို အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္တဲ့ အိပ္စက္မႈအေနအထားတခ်ိဳ႕ ရွိပါတယ္။ National Health Service ရဲ႕အဆိုအရ အႏၱရာယ္အကင္းဆံုး အိပ္စက္မႈအေနထားက ဘယ္ဘက္ေစာင္းၿပီး အိပ္ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ညာဘက္ေစာင္းၿပီး အိပ္စက္ျခင္းက မိခင္ေလာငး္အတြက္ မသက္မသာျဖစ္ေစတဲ့ IVC လို႔ေခၚတဲ့ ႏွလံုးေသြးျပန္ေၾကာ ေပၚကို ဖိအား သက္ေရာက္ေစႏိုင္ပါတယ္။

သုေတသနအရ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္၂၈ပတ္ရၿပီးေနာက္ ပက္လက္အိပ္စက္ျခင္းက stillbirth(ကေလးအေသေမြးျခင္း) အႏၱရာယ္ကို တိုးေစႏိုင္ပါတယ္။ ဒါက ကေလးကို ေထာက္ပံ့ေပးတဲ့ ေအာင္ဆီဂ်င္နဲ႔ ေသြးစီးဆင္းမႈကို ကန္႔သတ္လုိက္တဲ့ အေနအထားေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။ ပတ္လက္အိပ္တဲ့အေနအထားနဲ႕ႏိုးလွွ်င္ ေဘးေစာင္းအိပ္ၿပီး သင့္အေနအထားကို ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါတယ္။ ပက္လက္အိပ္စက္ျခင္းႏွင့္ အရမ္းလွိမ့္မိျခင္းမွ တားဆီးႏိုင္ဖို႔ သင့္ေျခေထာက္မ်ားၾကားမွာ ထားႏိုင္တဲ့ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ ေခါင္းအံုးေတြကို အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။

၆။ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ဂရုစိုက္မႈႏွင့္ ေယာဂရဲ႕ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြကို ေလ့လာပါ

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္တဲ့အခ်ိန္မွာ စိတ္ဖိစီးမႈေတြ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဖိစီးမႈေတြ ျဖစ္ႏိုင္တယ္ဆိုတာ ဘယ္သူမွ ျငင္းမရပါဘူး။ သင့္မွာျဖစ္တဲ့ ဘယ္အရာမဆို ကေလးဆီကို ေရာက္တာေၾကာင့္ သင့္ခႏၶာကိုယ္ကို ဂရုစိုက္ဖို႔ လိုပါတယ္။ စိတ္ဖိစီးမႈခံစားေနရတဲ့ အေျခအေန၊ မႏွစ္ၿမိဳ႕ဖြယ္အေျခအေနကေန ေရွာင္ရွားၿပီး သင္တတ္ႏိုင္သေလာက္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ဂရုစိုက္ဖုိ႔ အေရးႀကီးပါတယ္။
the National Institute of Health ရဲ႕အဆိုအရ ေယာဂေလ့က်င့္ခန္းက အထူးသျဖင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေတြကို ခႏၶာကိုယ္နဲ႔ စိတ္ကို က်န္းမာေရးအက်ိဳးေက်းဇူးအမ်ိဳးမ်ိဳး ေပးစြမ္းပါတယ္။

 • ကိုယ္ဝန္ေဆာင္တဲ့အခါျဖစ္တတ္တဲ့ စိတ္ဖိစီးမႈေတြကို manage လုပ္ေပးပါတယ္။
 • ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္အတြင္း ျဖစ္ေပၚႏိုင္တဲ့ ေရာဂါမ်ားစြာကို တားဆီးေပးပါတယ္။ (ဥပမာ- ေဖာေရာင္တာ၊ ဆီးခ်ိဳ၊ ကိုယ္ဝန္ေသြးတိုးေရာဂါ)
 • စိတ္တည္ၿငိမ္မႈကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစပါတယ္။
 • နာက်င္ကိုက္ခဲတာေတြကို ဖယ္ရွားပစ္ႏုိင္ပါတယ္။
 • ကိုယ္အေလးခ်ိိန္ပိုလွ်ံမႈကို ကာကြယ္ေပးပါတယ္။
 • မီးဖြားေနစဥ္အတြင္း ျဖစ္လာတဲ့ သင့္ခႏၶာကိုယ္က စိုးရိမ္ပူပန္မႈပမာဏကို ေလ်ာ့က်ေစပါတယ္။

၇။ မီးမဖြားမွီ အေျပာင္းအလဲေတြနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး ေလ့လာပါ

Couple With Pregnant Woman Relaxing On Sofa Together

မီးမဖြားမီကာလက မိဘဘဝသို႕ အကူးအေျပာင္းျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ဟာ ဒါကို ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေနစဥ္ ေတြ႕ႀကံဳတတ္ပါတယ္။ လူတစ္ေယာက္စီမွာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စိတ္အေျပာင္းအလဲက မတူညီတဲ့အခ်ိန္ေတြမွာ ေတြ႕ႀကံဳရတာေၾကာင့္ လအတိအက် မရွိပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ပံုမွန္အားျဖင့္ ၃လ၊ ၄လေက်ာ္လာၿပီးေနာက္မွာ ေတြ႕ႀကံဳရတတ္ပါတယ္။ ၂မႊာ၊ ၃မႊာပူးေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့ မိဘေတြဟာ ကေလးတစ္ေယာက္ပဲ ေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့ မိဘတြထက္ စိတ္ဖိစီးမႈ ပိုမ်ားပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ သူတို႔ဟာ ေမြးဖြားၿပီး နလန္ျပန္ထူႏိုင္ဖို႔ အခ်ိန္မ်ားမ်ား လိုအပ္သလုိ မိသားစုနဲ႔ အိမ္ေထာင္ဖက္ဆီကေန အကူအညီေတြ ပိုၿပီး လိုအပ္ပါတယ္။

၈။ ရိုးရိုးေမြးဖြားတာႏွင့္ ခြဲေမြးတဲ့အေၾကာင္းကို ေလ့လာပါ

တခ်ိဳ႕ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ ရိုးရိုးေမြးဖြားၾကတာ ရိွသလို၊ ခြဲေမြးတဲ့သူေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ဘယ္လို ဆံုးျဖတ္ရမယ္ဆိုတာကေတာ့ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေတြရဲ႕ က်န္းမာေရးအေပၚမွာ မူတည္ပါတယ္။ က်န္းမာေရးေကာင္းတဲ့ မိခင္ေတြအတြက္ ရိုးရုိးေမြးတာ ျပႆနာမရွိေပမယ့္ ကိုယ္ခံအားနည္းသူေတြ၊ ေရာဂါရွိသူေတြမွာ ခြဲေမြးတာက ပိုအဆင္ေျပေစပါတယ္။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေတြဟာ ရိုးရိုးေမြးရမလား၊ ခဲြေမြးရမလား? ခြဲစိတ္ေမြးရမယ့္ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားႏွင့္ လကၡဏာမ်ားကို နားလည္ေစဖို႔ မီးယပ္သားဖြားႏွင့္ တိုင္ပင္ဖို႔ လိုပါတယ္။

Lifestyle_Myanmar

LM_Nandar

Source-brightside

Unicode

မီးမဖွားခင်မှာ ကိုယ်ဝန်ဆောင် အမျိုးသမီးတိုင်း လေ့လာထားသင့်တဲ့ အကြောင်းအရာ(၈)ခု
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းက ဘဝအသစ်တစ်ခုရဲ့ အစဖြစ်ပါတယ်။ မိခင်လောင်းအများစုဟာ ကျန်းမာသော ကလေးတစ်ယောက်ကို မွေးဖွားနိုင်ဖို့အတွက် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း၊ မွေးဖွားခြင်းနှင့် ပတ်သတ်တဲ့အကြောင်းတွေကို ဆရာဝန်ကို မေးဖို့နဲ့ လေ့လာဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အိပ်စက်ပုံအနေအထား၊ အစားအသောက်၊ လေ့ကျင့်ခန်းမှအစ မိခင်သစ်နဲ့ ကလေးအတွက် အန္တရာယ်တွေ အများကြီးရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေဟာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းနှင့်ပတ်သတ်တာတွေ၊ ကလေးမွေးဖွားခြင်းနှင့် ပတ်သတ်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို လေ့လာထားပြီး ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။

၁။ ကိုယ်ဝန်ဆောင် စောင့်ရှောက်မှု
အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဟာ ကိုယ်ဝန်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း ဆရာဝန်ကအတည်ပြုပြီးနောက်မှာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နဲ့ပတ်သတ်တဲ့လေ့လာမှုတွေ၊ မီးယပ်သားဖွားဆရာဝန်ရွေးချယ််မှုတွေကို ပြုလုပ်ရပါတယ်။ အဆိုပါ သားဖွားဆရာဝန်က ဘာရောဂါမှမရှိဘဲ ကျန်းမာတဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဖို့ ဘယ်လိုနေထိုင် စားသောက်ရမယ်ဆိုတာတွေ၊ လစဉ်စစ်ဆေးမှုလုပ်ဖို့ အချိန်စာရင်းတွေ ပြုလုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်။
ဒီနည်းလမ်းက မိခင်ရဲ့ကျန်းမာရေးနှင့် မမွေးသေးတဲ့ ကလေးရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းစေပြီး အစောပိုင်းအဆင့်မှာ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်မှုနှင့်ပတ်သတ်တဲ့ ဘယ်မူမမှန်မှုကိုမဆို ဖော်ထုတ်နိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတာ သေချာပါတယ်။
သားဖွားမီးယပ်ဆရာဝန်က မိခင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်က ကိုယ်ဝန်ဆောင်ပထမလအတွင်း ဘယ်လိုပြောင်းလဲလာသလဲ၊ သန္ဓေသားဟာ ဘယ်လို ဖွံ့ဖြိုးလာသလဲ ဆိုတဲ့အကြောင်းကို အသိပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ တချို့သားဖွားမီးယပ်ဆရာဝန်များက ကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ မွေးဖွားဖို့နှင့် အာရုံကြောချို့ယွင်းမှုကို တားဆီးပေးတဲ့ ဖောလစ်အက်ဆစ်ကဲ့သို့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဗီတာမင်တွေကို သတ်မှတ်ပေးပါလိမ့်မယ်။

၂။ သင့်ရဲ့မိသားစုသမိုင်းနဲ့ ဖြစ်နိုင်သမျှ မျိုးရိုးလိုက်ရောဂါများအကြောင်းကို လေ့လာပါ
မိသားစုတစ်ခု စတင်ဖို့ အစီအစဉ်မဆွဲခင်မှာ မိဘနှစ်ယောက်စလုံးဟာ ကျန်းမာတဲ့ကလေးမွေးဖွားဖို့ မိသားစုသမိုင်းကို လေ့လာထားဖို့ အရေးကြီးပါတယ် ။ မိသားစုထဲမှာ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ မသန်စွမ်းခြင်း၊ ချို့ယွင်းချက်ဖြင့် မွေးဖွားခြင်း သို့မဟုတ် မျိုးရိုးလိုက်ရောဂါ ရှိခဲ့ရင် ကလေးမှာ အမွေဆက်ခံနိုင်ဖွယ်ရှိတာကြောင့် မိသားစုသမိုင်းကို မိဘတိုင်းသိထားသင့်ပါတယ်။
သိရှိနားလည်ထားခြငး်က မိဘတွေကို အစောပိုင်းအဆင့်မှာ ဒီလိုပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ မိသားစု သမိုင်းကြောင်းပေါ် အခြေခံပြီး သားဖွားမီးယပ်ဆရာဝန်က ကလေးမှာ မျိုးရိုးလိုက်ရောဂါ ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ဆိုတဲ့ ကျန်းမာရေးကိစ္စရပ်များကို သိရှိစေဖို့ မျိုးဗီဇစမ်းသပ်ခြင်း ပြုလုပ်ပေးပြီး ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင်းပြုလုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်။

၃။ ကလေးမမွေးခင်မှာ ရှောင်ရှားရမယ့် အစားအစာများနှင့် စားသုံးရမယ့် အစားအစာများ
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်မှာ ၂ယောက်စာစားရမယ်ဆိုတာက အစားအစာတွေအများကြီးကို ၂ယောက်စာစားဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ ဗီတာမင်နှင့် သတ္တုဓါတ် အာဟာရများစွာ ပါဝင်တဲ့ အစားအစာများကို စုံစုံလင်လင်စားပေးဖို့ ပြောတာပါ။ သံဓါတ်၊ ကယ်လစီယမ်၊ ဖောလစ်အက်ဆစ်နှင့် ပရိုတိန်းဓါတ်မြင့်မားတဲ့အစားအစာဟာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်အတွင်း လိုအပ်တဲ့ အစားအစာများဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်းမာပြီး အာဟာရရှိတဲ့ အစားအစာများက မိခင်နဲ့ကလေး နှစ်ဦးစလုံးအတွက် လိုအပ်တဲ့ စွမ်းအင်နဲ့ ကယ်လိုရီတွေ ပေးပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဟာ ဗီတာမင်နဲ့ သတ္တုဓါတ်တွေ ပိုပြီး လိုအပ်တယ်။ အစားအသောက်အလေ့အထ ချို့တဲ့ခြင်းက ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဆီးချိုရောဂါအန္တရာယ်များကို တိုးစေနိုင်သလို မီးဖွားနေစဉ်အတွင်း နောက်ဆက်တွဲကျန်းမာရေးပြဿနာများကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။
စားသုံးရမယ့် အစားအစာများ

 • နို့ထွက်ပစ္စည်းများမှာ သန္ဓေသားကြီးထွားဖို့အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ ကယ်လစီယမ်၊ ပရိုတိန်းဓါတ်မြင့်မားစွာ ပါဝင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ပရိုဘိုင်အိုတစ် ဂုဏ်သတ္တိတွေအတွက် ဒိန်ချဉ်ကို စားသုံးဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
 • ပဲအမျိုးမျိုးမှာ အမျှင်ဓါတ်နဲ့ ဖောလစ်တို့ ကြွယ်ဝပြီး ရောဂါများနဲ့ ချို့ယွင်းချက်ဖြင့် မွေးဖွားမှုအန္တရာယ်ကို လျော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။
 • ကန်စွန်းဥနှင့် မုန်လာဥနီတွေက မိခင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်က ဆဲလ်များ၏ ပုံမှန်ထုတ်လုပ်ခြင်းမှာ အထောက်အကူပေးသော ဗီတာမင်အဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတဲ့ beta- carotene ရဲ့အကောင်းဆုံး အရင်းအမြစ် ဖြစ်ကြပါတယ်။
 • ဆော်လမွန်ငါးကဲ့သို့ အိုမီဂါ 3ကြွယ်ဝတဲ့ အစားအစာများက ကြီးထွားလာတဲ့ သန္ဓေသားမှာ ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်မှုအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
 • အစိမ်းရောင် အရွက်များမှာ သံဓါတ်နဲ့ အမျှင်ဓါတ်ကြွယ်ဝတာကြောင့် ကလေးဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက် အရေးပါတဲ့ အာဟာရဓါတ်တွေ အများစု ပါဝင်ပါတယ်။
 • အဆီနည်းတဲ့ အသားတွေမှာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်အတွင်း အရေးကြီးတဲ့ သံဓါတ်၊ ပရိုတိန်းနှင့် ဗီတာမင် B အရင်းအမြစ် မြင့်မားပါတယ်။
 • ငါးကြီးဆီဟာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်အတွင်း အလွန်အရေးပါတဲ့ ဗီတာမင် D၊ ဗီတာမင် A နှင့် အိုမီဂါ 3 ဖက်တီးအက်ဆစ်တို့ ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ငါးမစားတဲ့ မိခင်တွေ ရွေးချယ်စရာတစ်ခုအဖြစ် သောက်သုံးနိုင်ပါတယ်။
 • ဘယ်ရီသီးများမှာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်အတွင်း ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ ဝမ်းချုပ်ခြင်းကို ကူညီပေးနိုင်တဲ့ အင်တီအောက်ဆီဒင့်များနဲ့ အမျှင်ဓါတ်၊ ဗီတာမင်စီတို့ ကြွယ်ဝပါတယ်။
 • အစေ့အဆန်များမှာ အမျှင်ဓါတ်၊ plant compounds၊ ဗီတာမင်ဘီနှင့် မဂ္ဂနီဆီယမ်တို့ ကြွယ်ဝပါတယ်။
  ရှောင်ရှားရမယ့် အစားအစာများ
 • salmonella အစာအိမ်အူလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ခြငး်အန္တရာယ်ကိုဖြစ်စေတဲ့ ကြက်ဥအစိမ်းများ၊ မကျက်တကျက်ချက်ထားတဲ့ အစားအစာများကို ရှောင်ရှးပါ။
 • အသားစိမ်းငါးစိမ်းတွေ ၊ ကြက်အူချောင်း၊ ဝက်အူချောင်းတွေ၊ အပူလေးနည်းနည်းပေးပြီး ချက်ထားတဲ့ အသားတွေက toxoplasmosis ရောဂါကိုဖြစ်စေတာကြောင့် ရှောင်ကြဉ်ပါ။
 • အသည်းတွေက သန္ဓေသားကို ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ ဗီတာမင် A အလွန်မြင့်မားတာကြောင့် ရှောင်ကြဉ်ပါ။
 • သတိပြုရန်။ လိုအပ်တဲ့ အာဟာရဓါတ်များ ရရှိဖို့နဲ့ သင့်ကလေး ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ အစားအစာများကို ရှောင်ကြဉ်ဖို့အတွက် ဘယ်အစားအစာတွေကို စားသုံးရမယ်၊ ရှောင်ကြဉ်ရမယ်ဆိုတာ ပထမဦးဆုံး သင့်ရဲ့ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။

၄။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် ဘယ်လေ့ကျင့်ခန်းတွေက ပြုလုပ်ဖို့ အန္တရာယ်ကင်းသလဲဆိုတာ လေ့လာပါ
နေ့စဉ်နေ့တိုင်း လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းက ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိးသမီး၏ ပြောင်းလဲနေတဲ့ ခန္ဓာကိုယ််ရဲ့ ပုံမှန်လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို သေချာစေနိုင်ပါတယ်။ ကလေးမွေးဖွားဖို့အတွက် ကာယခွန်အားနှင့် စွမ်းအင်တွေ အများကြီးလိုအပ်တာကြောင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်အတွင်း လေ့ကျင့်ခန်းက မဖြစ်မနေလုပ်ပေးရပါမယ်။ တတ်ကြွစွာနေထိုင်ခြင်းက ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်နှင့် မီးဖွားစဉ်အတွင်း နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးများကို လျော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။ မိခင်တစ်ယောက်ဟာ ကိုယ်ဝန်မဆောင်ခင် ကာယလှုပ်ရှားမှု မရှိဘူးဆိုရင်တောင် ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် စတင်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုက ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်မှာဖြစ်တတ်တဲ့ သက်တောင့်သက်သာ မရှိတာတွေကို လျော့ချပေးနိုင်ပြီး မီးဖွားစဉ် နာကျင်မှုကို လျော့ချဖို့ ကြွက်သာသန်မာအောင် တည်ဆောက်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ပြုလုပ်ရမယ့် လေ့ကျင့်ခန်း

 • လမ်းလျှောက်ခြင်း၊ ရေကူးခြင်းနှင့် ကခြင်းကဲ့သို့ သင့်နှလုံးခုန်နှုန်းကို ပိုမြန်စေနိုင်မယ့် အေရိုးဗစ်လှုပ်ရှားမှုများကို ရွေးချယ်ပါ။
 • အသက်ရှုမဝဘူးလို့ ခံစားရတဲ့အခါ ပုံမှန်အားလပ်ချိန်ယူပါ။
 • မလေ့ကျင့်ခင်နဲ့ လေ့ကျင့်ပြီးနောက်မှာ ရေများများသောက်ပါ။
 • အလေးမဖို့ ရွေးချယ်လျှင် ဥပမာ ၃ကီလိုလောက် အရမ်းပေါ့တဲ့ အလေးကို မနိုင်ပါတယ်။
 • relaxလုပ်နေစဉ် အသက်ရှုသွငး်ပြီး အလေးမတဲ့ အချိန်မှာ အသက်ရှုထုတ်ပေးပါ။
  ရှောင်ကြဉ်ရမယ့် လေ့ကျင့်ခန်းများ
 • သင့်ရဲ့ခါးနဲ့ တင်ပါးဆုံကို ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ လေးလံတဲ့ အလေးမတာကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။
 • လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေစဉ် အသက်အောင့်မထားပါနဲ့။ ပုံမှန်အသက်ရှုဖို့ ကြိုးစားပါ။
 • ပက်လက်အနေအထား လဲလျောင်းရတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းကို ရှောင်ပါ။
 • လဲကျမှုဖြစ်စေနိုင်တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းမျိုးကို ရှောင်ပါ။
 • ဒဏ်ရာရစေနိုင်တဲ့ မည်သည့်အားကစားမျိုးကိုမဆို ကစားခြင်းရှောင်ပါ။
 • သတိပြုရန်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေဟာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်အတွင်း ဘယ်လေ့ကျင့်ခန်းအမျိုးအစားကို လုပ်ဖိို့လိုအပ်တယ်၊ မိခင်ကျန်းမာရေးနဲ့ ကလေးရဲ့ကျန်းမာရေးအန္တရာယ်ကို ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ ဘယ်လေ့ကျင့်ခန်းအမျိုးအစားကို ရှောင်ရှားသင့်တယ်ဆိုတာ ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။

၅။ အသင့်တော်ဆုံး အိပ်စက်မှုအနေအထားနှင့် ပတ်သတ်ပြီး လေ့လာပါ
မောပန်းခြင်းနှင့် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းက အထူးသဖြင့် ပထမဦးဆုံး ၁၂ပတ်ကာလအတွင်းမှာ အဖြစ်များပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တိုးတတ်မှုကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ အိပ်စက်မှုအနေအထားတချို့ ရှိပါတယ်။ National Health Service ရဲ့အဆိုအရ အန္တရာယ်အကင်းဆုံး အိပ်စက်မှုအနေထားက ဘယ်ဘက်စောင်းပြီး အိပ်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ညာဘက်စောင်းပြီး အိပ်စက်ခြင်းက မိခင်လောငး်အတွက် မသက်မသာဖြစ်စေတဲ့ IVC လို့ခေါ်တဲ့ နှလုံးသွေးပြန်ကြော ပေါ်ကို ဖိအား သက်ရောက်စေနိုင်ပါတယ်။
သုတေသနအရ ကိုယ်ဝန်ဆောင်၂၈ပတ်ရပြီးနောက် ပက်လက်အိပ်စက်ခြင်းက stillbirth(ကလေးအသေမွေးခြင်း) အန္တရာယ်ကို တိုးစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါက ကလေးကို ထောက်ပံ့ပေးတဲ့ အောင်ဆီဂျင်နဲ့ သွေးစီးဆင်းမှုကို ကန့်သတ်လိုက်တဲ့ အနေအထားကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ပတ်လက်အိပ်တဲ့အနေအထားနဲ့နိုးလျှှင် ဘေးစောင်းအိပ်ပြီး သင့်အနေအထားကို ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ ပက်လက်အိပ်စက်ခြင်းနှင့် အရမ်းလှိမ့်မိခြင်းမှ တားဆီးနိုင်ဖို့ သင့်ခြေထောက်များကြားမှာ ထားနိုင်တဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင် ခေါင်းအုံးတွေကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။

၆။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဂရုစိုက်မှုနှင့် ယောဂရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေကို လေ့လာပါ
ကိုယ်ဝန်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာ စိတ်ဖိစီးမှုတွေ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖိစီးမှုတွေ ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာ ဘယ်သူမှ ငြင်းမရပါဘူး။ သင့်မှာဖြစ်တဲ့ ဘယ်အရာမဆို ကလေးဆီကို ရောက်တာကြောင့် သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကို ဂရုစိုက်ဖို့ လိုပါတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှုခံစားနေရတဲ့ အခြေအနေ၊ မနှစ်မြို့ဖွယ်အခြေအနေကနေ ရှောင်ရှားပြီး သင်တတ်နိုင်သလောက် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဂရုစိုက်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
the National Institute of Health ရဲ့အဆိုအရ ယောဂလေ့ကျင့်ခန်းက အထူးသဖြင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေကို ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ စိတ်ကို ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးအမျိုးမျိုး ပေးစွမ်းပါတယ်။

 • ကိုယ်ဝန်ဆောင်တဲ့အခါဖြစ်တတ်တဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို manage လုပ်ပေးပါတယ်။
 • ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်အတွင်း ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့ ရောဂါများစွာကို တားဆီးပေးပါတယ်။ (ဥပမာ- ဖောရောင်တာ၊ ဆီးချို၊ ကိုယ်ဝန်သွေးတိုးရောဂါ)
 • စိတ်တည်ငြိမ်မှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေပါတယ်။
 • နာကျင်ကိုက်ခဲတာတွေကို ဖယ်ရှားပစ်နိုင်ပါတယ်။
 • ကိုယ်အလေးချိိန်ပိုလျှံမှုကို ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
 • မီးဖွားနေစဉ်အတွင်း ဖြစ်လာတဲ့ သင့်ခန္ဓာကိုယ်က စိုးရိမ်ပူပန်မှုပမာဏကို လျော့ကျစေပါတယ်။

၇။ မီးမဖွားမှီ အပြောင်းအလဲတွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး လေ့လာပါ
မီးမဖွားမီကာလက မိဘဘဝသို့ အကူးအပြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဟာ ဒါကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ် တွေ့ကြုံတတ်ပါတယ်။ လူတစ်ယောက်စီမှာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စိတ်အပြောင်းအလဲက မတူညီတဲ့အချိန်တွေမှာ တွေ့ကြံုရတာကြောင့် လအတိအကျ မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ပုံမှန်အားဖြင့် ၃လ၊ ၄လကျော်လာပြီးနောက်မှာ တွေ့ကြံုရတတ်ပါတယ်။ ၂မွှာ၊ ၃မွှာပူးမျှော်လင့်ထားတဲ့ မိဘတွေဟာ ကလေးတစ်ယောက်ပဲ မျှော်လင့်ထားတဲ့ မိဘတွထက် စိတ်ဖိစီးမှု ပိုများပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သူတို့ဟာ မွေးဖွားပြီး နလန်ပြန်ထူနိုင်ဖို့ အချိန်များများ လိုအပ်သလို မိသားစုနဲ့ အိမ်ထောင်ဖက်ဆီကနေ အကူအညီတွေ ပိုပြီး လိုအပ်ပါတယ်။

၈။ ရိုးရိုးမွေးဖွားတာနှင့် ခွဲမွေးတဲ့အကြောင်းကို လေ့လာပါ
တချို့ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေဟာ ရိုးရိုးမွေးဖွားကြတာ ရှိသလို၊ ခွဲမွေးတဲ့သူတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဘယ်လို ဆုံးဖြတ်ရမယ်ဆိုတာကတော့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေရဲ့ ကျန်းမာရေးအပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးကောင်းတဲ့ မိခင်တွေအတွက် ရိုးရိုးမွေးတာ ပြဿနာမရှိပေမယ့် ကိုယ်ခံအားနည်းသူတွေ၊ ရောဂါရှိသူတွေမှာ ခွဲမွေးတာက ပိုအဆင်ပြေစေပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေဟာ ရိုးရိုးမွေးရမလား၊ ခွဲမွေးရမလား? ခွဲစိတ်မွေးရမယ့် ရောဂါလက္ခဏာများနှင့် လက္ခဏာများကို နားလည်စေဖို့ မီးယပ်သားဖွားနှင့် တိုင်ပင်ဖို့ လိုပါတယ်။

Lifestyle_Myanmar

LM_Nandar

Source-brightside

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here