ကမာၻေပၚက ေပ်ာ္စရာအေကာင္းဆံုး ထိပ္တန္း (၁၀) ႏိုင္ငံ

0
319

ကမာၻႀကီးေပၚက ေပ်ာ္စရာအေကာင္းဆံုး ႏိုင္ငံေတြကို စစ္တမ္းေကာက္တဲ့အခါ အဆိုပါႏိုင္ငံရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈေတြကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းက အေကာင္းဆံုးသတ္မွတ္ခ်က္ တစ္ခုျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ေနာက္ဆံုးေလ့လာမႈေတြအရ ကမာၻေပၚကေပ်ာ္စရာအေကာင္းဆံုးႏိုင္ငံ (၁၀) ခုကိုစစ္တမ္းေကာက္တဲ့အခါ ေနာ္ေ၀၊ ဒိန္းမတ္၊ ဆြစ္စလန္၊ ဖင္လန္၊ နယ္သာလန္၊ ကေနဒါ၊ နယူးဇီလန္၊ ၾသစေၾတးလ်နဲ႔ ဆြီဒင္ႏိုင္ငံတို႔ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါတယ္။ ဒါဟာကမာၻေပၚက ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၅၆ႏိုင္ငံကို စစ္တမ္းေကာက္ထားေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ အဆိုပါေလ့လာမႈအတြက္ ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ တစ္ဦးခ်င္း၀င္ေငြ၊ ျပည္တြင္းထုတ္ကုန္၊ ယံုၾကည္မႈရွိျခင္းႏွင့္ လြတ္လပ္ျခင္း၊ ဘ၀အတြက္ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ခြင့္၊ က်န္းမာေရး၊ စတဲ့အခ်က္ေတြကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

၁။ ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံ
ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံဟာ ကမာၻ႔ေပ်ာ္စရာအေကာင္းဆံုး ႏိုင္ငံအျဖစ္ထိပ္ဆံုးမွ သတ္မွတ္ခံရတဲ့ ႏိုင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးခ်င္း ၀င္ေငြဟာတစ္ႏွစ္ကို ေဒၚလာ ၆၂၅၁၀ ရွိၿပီး အစိုးရအေပၚယံုၾကည္မႈ၊ ဆင္းရဲခ်မ္းသာညီမွ်မႈ၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း ယံုၾကည္မႈ၊ စတဲ့အရာေတြမွာ ညီမွ်ေနတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ လြတ္လပ္မႈ၊ ရက္ေရာမႈ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စတဲ့အရာေတြမွာေတာ့ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ ထိပ္ဆံုးမွာရပ္တည္ေနရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

၂။ ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံ
အဆိုပါႏုိင္ငံမွာေတာ့ တစ္ဦးခ်င္း၀င္ေငြ တႏွစ္ကို ေဒၚလာ ၆၁၀၀၀ ထိရရွိၿပီး အနည္းလုပ္ခ တစ္နာရီကို ေဒၚလာ၂၀ ရရွိေၾကာင္းသိရွိရပါတယ္။ ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံဟာ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးကို ခိုင္မာစြာတည္ေဆာက္ထားတဲ့ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး လူမႈဘ၀ေပ်ာ္ရြင္ေနထိုင္မႈဟာ ေငြေၾကးထက္အေရးႀကီးတယ္လို႔ အားလံုးကခံယူထားၾကပါတယ္။ အဆိုပါႏိုင္ငံရဲ႕ ထူးျခားခ်က္အေနနဲ႕ လူမႈဘ၀မွာ အျခားသူေတြရဲ႕အသက္ရွင္ရပ္တည္မႈကို ၀င္ေရာက္မစြက္ဖက္တတ္တာပဲျဖစ္ၿပီး ပွ်မ္းမွ်အားျဖင့္ လူေတြဟာအသက္ ၈၀ ထိအသက္ရွည္ၾကပါတယ္။ ဒီလိုလူမႈဘ၀မွာ ေပ်ာ္ရြင္ေအာင္ေနႏိုင္ၾကတာေၾကာင့္ သူတို႔ေတြဟာ အသက္ရွည္႐ံုမွ်မက သူတို႔ရဲ႕အစိုးရအေပၚမွာလည္း ယံုၾကည္မႈျပင္းထန္သူေတြျဖစ္ၾကတာေၾကာင့္ အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈေတြလည္း မရွိသေလာက္ကို ရွားပါးပါတယ္။ တကယ့္ကိုအတုယူစရာပါပဲ။

၃။ အိုက္စလန္ႏိုင္ငံ
အိုက္စလန္ႏိုင္ငံဟာ ကမာၻ႔ေပ်ာ္စရာအေကာင္းဆံုးႏိုင္ငံေတြရဲ႕ နံပါတ္ ၃ မွာရပ္တည္ေနၿပီး ၀င္ေငြခြန္ေကာက္ခံမႈအနည္းဆံုး၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အခမဲ့၊ ႏိုင္ငံသားေတြအတြက္ အခမဲ့အျမင့္ဆံုး ပညာေရးေတြကိုလည္း အစိုးရကေဆာင္ရြက္ေပးထားပါတယ္။ အဆိုပါကၽြန္းႏိုင္ငံေလးဟာ ကမာၻေပၚမွာ အၿငိမ္းခ်မ္းဆံုး ႏိုင္ငံျဖစ္ေနၿပီး တစ္ဦးခ်င္း၀င္ေငြတစ္ႏွစ္ကို ေဒၚလာ ၅၂၄၉၀ ထိရရွိပါတယ္။

၄။ ဆြစ္စလန္ႏိုင္ငံ
ဆြစ္စလန္ႏိုင္ငံရဲ႕ ႏိုင္ငံသားေတြကေတာ့ တစ္ႏွစ္ကို ေဒၚလာ ၆၃၆၆၀ ထိ၀င္ေငြရွိၾကၿပီး အစိုးရအေပၚ ယံုၾကည္မႈေကာင္းျခင္း၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အဆင့္တစ္ေနရာကို လ်ာထားျခင္းခံရတဲ့ ႏိုင္ငံလည္းျဖစ္ပါတယ္။ လူေတြဟာပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ အသက္ ၈၃.၂၀ အထိအသက္ရွည္ၾကၿပီး အလုပ္အကိုင္မဲ့ဦးေရ အနည္းဆံုးျဖစ္တာေၾကာင့္ အလြန္ေက်နပ္စရာေကာင္းတဲ့ ႏိုင္ငံျဖစ္ေနသလို ဆြစ္စလန္မွာ ပညာရွင္ေတြကို အျမင့္ဆံုးလစာေငြ ေပးထားၾကပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ လူမႈေရးေထာက္ပံ့မႈ ရက္ေရာတဲ့ ႏုိင္ငံလည္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

၅။ ဖင္လန္ႏိုင္ငံ
ဖင္လန္ႏိုင္ငံဟာကမာၻ႔အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ပဥၥမေနရာမွာ ရပ္တည္ေနၿပီး တစ္ဦးခ်င္း၀င္ေငြတစ္ႏွစ္ကို ေဒၚလာ ၄၃၄၀၀ ရရွိေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ ဥေရာပႏိုင္ငံေတြထဲမွာ ၈ခုေျမာက္ အႀကီးဆံုးႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး ဘ၀ေနထိုင္မႈ အဆင့္အျမင့္ဆံုး ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္သလို အေအးခ်မ္းဆံုးႏိုင္ငံလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံသားေတြဟာ ပ်မ္းမွ်အသက္ ၈၀ အထိအသက္ရွည္ၾကၿပီး ဘ၀ေရြးခ်ယ္မႈလြတ္လပ္ျခင္း၊ ရက္ေရာမႈႏွင့္၊ စည္းကမ္းျပည့္၀မႈျမင့္မားတဲ့ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

၆။ နယ္သာလန္ႏိုင္ငံ
နယ္သာလန္ႏိုင္ငံဟာလည္း ဥေရာပႏိုင္ငံေတြထဲမွာ အေကာင္းဆံုးႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံသားဒတ္လူမ်ိဳး ၈၈% ရဲ႕ေျပာဆိုခ်က္အရ သူတိုေတြဟာေပ်ာ္ရြင္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ သူတို႔ေတြဟာ က်န္မာေရးလိုက္စားသူေတြ ျဖစ္ၾကၿပီး မွ်တေသာအစားအေသာက္စားသံုးျခင္း၊ မိသားစုကိုအခ်ိန္ေပးျခင္းတို႔မွာ ျမင့္မားတဲ့ ရမွတ္ေတြရရွိထားပါတယ္။ လူတစ္ဦးခ်င္းရဲ႕၀င္ေငြ တစ္ႏွစ္ကိုေဒၚလာ ၅၀၃၂၀ ထိရရွိၾကၿပီး ပွ်မ္းမွ်အသက္ ၈၁ ထိအသက္ရွည္ၾကပါတယ္။

၇။ ကေနဒါႏိုင္ငံ
ကေနဒါႏိုင္ငံဟာ ကမာၻ႔ေပ်ာ္စရာႏိုင္ငံအျဖစ္ အဆင့္၇မွာ ရပ္တည္ေနၿပီး ႏိုင္ငံသားေတြဟာ ပ်မ္းမွ်သက္တမ္း ၈၃ ႏွစ္ထိအသက္ရွည္ၾကပါတယ္။ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးခ်င္းရဲ႕ ပ်မ္းမွ်၀င္ေငြတစ္ႏွစ္ကို ေဒၚလာ ၄၃၄၂၀  ရရွိၿပီး ဘ၀ေရြးခ်ယ္မႈ၊ ရက္ေရာမႈ၊ ယံုၾကည္မႈ၊ လြတ္လပ္ခြင့္ေတြ ျမင့္မားတဲ့ႏိုင္ငံလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ေတြဟာ လူသားဆန္မႈကို တန္ဖိုးထားၿပီး ခ်မ္းသာေအာင္လုပ္ျခင္းထက္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးၾကား ယံုၾကည္မႈရရွိေအာင္ ေနထိုင္ျခင္းက ပိုအေရးပါေၾကာင္း လက္ခံယံုၾကည္ၾကပါတယ္။

၈။ နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံ
နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံကေတာ့ ကမာၻ႔ေပ်ာ္စရာအေကာင္းဆံုးႏိုင္ငံစာရင္းမွာ နံပါတ္ ၈ေနရာမွာရပ္တည္ေနၿပီး ကမာၻ႔အလွဆံုး ႏိုင္ငံအျဖစ္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားတဲ့ ႏိုင္ငံလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ အဏၰ၀ါမီးေတာင္၊ သာယာလွပတဲ့ရထားလမ္း၊ အလင္းေရာင္ထြက္တဲ့ပိုးေကာင္မ်ား၊ အရသာျပည့္စံုတဲ့ ၀ိုင္နဲ႔ လွပတဲ့ဂူေတြ ရွိေနတာေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ ႏိုင္ငံသားေနေတြရဲ႕တစ္ဦးခ်င္း၀င္ေငြဟာ တစ္ႏွစ္ကို ပွ်မ္းမွ် ေဒၚလာ ၃၇၈၆၀ ရွိၾကၿပီး ပွ်မ္းမွ်သက္တမ္း ၈၁ ႏွစ္ထိ အသက္ရွင္ေနထိုင္ၾကပါတယ္။ အဆိုပါႏိုင္ငံဟာ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈအနည္းဆံုး ႏိုင္ငံစာရင္း၀င္ၿပီး လူေနမႈအဆင့္အတန္းျမင့္မားတဲ့ ႏိုင္ငံအျဖစ္ စံခ်ိန္တင္လ်က္ရွိပါတယ္။

၉။ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ
ကမာၻ႔ေပ်ာ္စရာအေကာင္းဆံုး ႏိုင္ငံအျဖစ္ အဆင္ ၉ မွာရပ္တည္ေနတဲ့ ၾသဇီႏိုင္ငံဟာ ကမာၻ႔အႀကီးဆံုးသႏၱာေက်ာက္တန္း ရွိတဲ့ pristine ကမ္းေျခေၾကာင့္ ႏိုင္ငံရဲ႕ဂုဏ္သတင္း ပိုမိုေက်ာ္ၾကားတယ္လို႔ ထင္ရပါတယ္။ ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕တစ္ဦးခ်င္း ပွ်မ္းမွ်တစ္ႏွစ္စာ၀င္ေငြဟာ ေဒၚလာ ၄၅၉၇၀ ရွိၿပီး ပွ်မ္းမွ်သက္တမ္း ၈၄ ႏွစ္ထိေတာင္ အသက္ရွည္ၾကပါတယ္။ ႏိုင္ငံရဲ႕ရာသီဥတုဟာ တသမတ္တည္းေႏြးေနၿပီး လူႀကိဳက္အမ်ားဆံုး ေနရာေတြထဲက တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါတယ္။

၁၀။ ဆြီဒင္ႏိုင္ငံ
ဆြီဒင္ႏိုင္ငံဟာ ကမၻာ႔အေပ်ာ္ရြင္ရဆံုး ႏိုင္ငံစာရင္းမွာ အဆင့္ ၁၀ ရပ္တည္ေနၿပီး ေအးျမတဲ့ရာသီဥတု၊ ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ ေတာင္တန္းမ်ား၊ စိတ္လႈပ္ရွားစရာေတာအုပ္ေတြ ေရကန္ေတြနဲ႔ လွပတဲ့ဆိပ္ကမ္း၊ ကၽြန္းမ်ားပိုင္ဆိုင္ထားပါတယ္။ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးခ်င္းရဲ႕ ပွ်မ္းမွ်၀င္ေငြတစ္ႏွစ္ကို ေဒၚလာ ၅၀၀၀၀ ရွိၿပီး ပွ်မ္းမွ်သက္တမ္း ၈၃ ႏွစ္ထိအသက္ရွည္ၾကပါတယ္။


#LM_Naung_Naung
#Lifestyle_Myanmar
Source-www.placeaholic ,www.troab.com

အတြင္းေနရာတစ္ဝိႈက္ မည္းေနတာကို ျဖဴေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ။


Unicode version

ကမ္ဘာပေါ်က ပျော်စရာအကောင်းဆုံး ထိပ်တန်း (၁၀) နိုင်ငံ

ကမ္ဘာကြီးပေါ်က ပျော်စရာအကောင်းဆုံး နိုင်ငံတွေကို စစ်တမ်းကောက်တဲ့အခါ အဆိုပါနိုင်ငံရဲ့ အောင်မြင်မှုတွေကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းက အကောင်းဆုံးသတ်မှတ်ချက် တစ်ခုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ နောက်ဆုံးလေ့လာမှုတွေအရ ကမ္ဘာပေါ်ကပျော်စရာအကောင်းဆုံးနိုင်ငံ (၁၀) ခုကိုစစ်တမ်းကောက်တဲ့အခါ နော်ဝေ၊ ဒိန်းမတ်၊ ဆွစ်စလန်၊ ဖင်လန်၊ နယ်သာလန်၊ ကနေဒါ၊ နယူးဇီလန်၊ သြစတြေးလျနဲ့ ဆွီဒင်နိုင်ငံတို့ ဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ ဒါဟာကမ္ဘာပေါ်က နိုင်ငံပေါင်း ၁၅၆နိုင်ငံကို စစ်တမ်းကောက်ထားကြောင်း သိရှိရပါတယ်။ အဆိုပါလေ့လာမှုအတွက် နိုင်ငံတွေရဲ့ တစ်ဦးချင်းဝင်ငွေ၊ ပြည်တွင်းထုတ်ကုန်၊ ယုံကြည်မှုရှိခြင်းနှင့် လွတ်လပ်ခြင်း၊ ဘဝအတွက်ရွေးချယ်နိုင်ခွင့်၊ ကျန်းမာရေး၊ စတဲ့အချက်တွေကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီး ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။

၁။ နော်ဝေနိုင်ငံ
နော်ဝေနိုင်ငံဟာ ကမ္ဘာ့ပျော်စရာအကောင်းဆုံး နိုင်ငံအဖြစ်ထိပ်ဆုံးမှ သတ်မှတ်ခံရတဲ့ နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံသားတစ်ဦးချင်း ၀င်ငွေဟာတစ်နှစ်ကို ဒေါ်လာ ၆၂၅၁၀ ရှိပြီး အစိုးရအပေါ်ယုံကြည်မှု၊ ဆင်းရဲချမ်းသာညီမျှမှု၊ လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်း ယုံကြည်မှု၊ စတဲ့အရာတွေမှာ ညီမျှနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု၊ လွတ်လပ်မှု၊ ရက်ရောမှု၊ အုပ်ချုပ်ရေး၊ စတဲ့အရာတွေမှာတော့
အကောင်းဆုံးဖြစ်နေတာကြောင့် ထိပ်ဆုံးမှာရပ်တည်နေရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။

၂။ ဒိန်းမတ်နိုင်ငံ
အဆိုပါနိုင်ငံမှာတော့ တစ်ဦးချင်းဝင်ငွေ တနှစ်ကို ဒေါ်လာ ၆၁၀၀၀ ထိရရှိပြီး အနည်းလုပ်ခ တစ်နာရီကို ဒေါ်လာ၂၀ ရရှိကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ ဒိန်းမတ်နိုင်ငံဟာ အလုပ်သမားအခွင့်အရေးကို ခိုင်မာစွာတည်ဆောက်ထားတဲ့ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပြီး လူမှုဘဝပျော်ရွင်နေထိုင်မှုဟာ ငွေကြေးထက်အရေးကြီးတယ်လို့ အားလုံးကခံယူထားကြပါတယ်။ အဆိုပါနိုင်ငံရဲ့ ထူးခြားချက်အနေနဲ့ လူမှုဘဝမှာ အခြားသူတွေရဲ့အသက်ရှင်ရပ်တည်မှုကို ၀င်ရောက်မစွက်ဖက်တတ်တာပဲဖြစ်ပြီး ပျှမ်းမျှအားဖြင့် လူတွေဟာအသက် ၈၀ ထိအသက်ရှည်ကြပါတယ်။ ဒီလိုလူမှုဘဝမှာ ပျော်ရွင်အောင်နေနိုင်ကြတာကြောင့် သူတို့တွေဟာ အသက်ရှည်ရုံမျှမက သူတို့ရဲ့အစိုးရအပေါ်မှာလည်း ယုံကြည်မှုပြင်းထန်သူတွေဖြစ်ကြတာကြောင့် အကျင့်ပျက်ချစားမှုတွေလည်း မရှိသလောက်ကို ရှားပါးပါတယ်။ တကယ့်ကိုအတုယူစရာပါပဲ။

၃။ အိုက်စလန်နိုင်ငံ
အိုက်စလန်နိုင်ငံဟာ ကမ္ဘာ့ပျော်စရာအကောင်းဆုံးနိုင်ငံတွေရဲ့ နံပါတ် ၃ မှာရပ်တည်နေပြီး ၀င်ငွေခွန်ကောက်ခံမှုအနည်းဆုံး၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု အခမဲ့၊ နိုင်ငံသားတွေအတွက် အခမဲ့အမြင့်ဆုံး ပညာရေးတွေကိုလည်း အစိုးရကဆောင်ရွက်ပေးထားပါတယ်။ အဆိုပါကျွန်းနိုင်ငံလေးဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အငြိမ်းချမ်းဆုံး နိုင်ငံဖြစ်နေပြီး တစ်ဦးချင်းဝင်ငွေတစ်နှစ်ကို ဒေါ်လာ ၅၂၄၉၀ ထိရရှိပါတယ်။

၄။ ဆွစ်စလန်နိုင်ငံ
ဆွစ်စလန်နိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံသားတွေကတော့ တစ်နှစ်ကို ဒေါ်လာ ၆၃၆၆၀ ထိ၀င်ငွေရှိကြပြီး အစိုးရအပေါ် ယုံကြည်မှုကောင်းခြင်း၊ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုမရှိခြင်းတို့ကြောင့် အဆင့်တစ်နေရာကို လျာထားခြင်းခံရတဲ့ နိုင်ငံလည်းဖြစ်ပါတယ်။ လူတွေဟာပျမ်းမျှအားဖြင့် အသက် ၈၃.၂၀ အထိအသက်ရှည်ကြပြီး အလုပ်အကိုင်မဲ့ဦးရေ အနည်းဆုံးဖြစ်တာကြောင့် အလွန်ကျေနပ်စရာကောင်းတဲ့ နိုင်ငံဖြစ်နေသလို ဆွစ်စလန်မှာ ပညာရှင်တွေကို အမြင့်ဆုံးလစာငွေ ပေးထားကြပါတယ်။ ဒါ့အပြင် လူမှုရေးထောက်ပံ့မှု ရက်ရောတဲ့ နိုင်ငံလည်းဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။

၅။ ဖင်လန်နိုင်ငံ
ဖင်လန်နိုင်ငံဟာကမ္ဘာ့အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ပဥ္စမနေရာမှာ ရပ်တည်နေပြီး တစ်ဦးချင်းဝင်ငွေတစ်နှစ်ကို ဒေါ်လာ ၄၃၄၀၀ ရရှိကြောင်း သိရှိရပါတယ်။ ဥရောပနိုင်ငံတွေထဲမှာ ၈ခုမြောက် အကြီးဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပြီး ဘဝနေထိုင်မှု အဆင့်အမြင့်ဆုံး နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်သလို အအေးချမ်းဆုံးနိုင်ငံလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံသားတွေဟာ ပျမ်းမျှအသက် ၈၀ အထိအသက်ရှည်ကြပြီး ဘဝရွေးချယ်မှုလွတ်လပ်ခြင်း၊ ရက်ရောမှုနှင့်၊ စည်းကမ်းပြည့်ဝမှုမြင့်မားတဲ့ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလည်း ဖြစ်ပါတယ်။

၆။ နယ်သာလန်နိုင်ငံ
နယ်သာလန်နိုင်ငံဟာလည်း ဥရောပနိုင်ငံတွေထဲမှာ အကောင်းဆုံးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံသားဒတ်လူမျိုး ၈၈% ရဲ့ပြောဆိုချက်အရ သူတိုတွေဟာပျော်ရွင်ကြောင်း သိရပါတယ်။ သူတို့တွေဟာ ကျန်မာရေးလိုက်စားသူတွေ ဖြစ်ကြပြီး မျှတသောအစားအသောက်စားသုံးခြင်း၊ မိသားစုကိုအချိန်ပေးခြင်းတို့မှာ မြင့်မားတဲ့ ရမှတ်တွေရရှိထားပါတယ်။ လူတစ်ဦးချင်းရဲ့ဝင်ငွေ တစ်နှစ်ကိုဒေါ်လာ ၅၀၃၂၀ ထိရရှိကြပြီး ပျှမ်းမျှအသက် ၈၁ ထိအသက်ရှည်ကြပါတယ်။။

၇။ ကနေဒါနိုင်ငံ
ကနေဒါနိုင်ငံဟာ ကမ္ဘာ့ပျော်စရာနိုင်ငံအဖြစ် အဆင့်ရမှာ ရပ်တည်နေပြီး နိုင်ငံသားတွေဟာ ပျမ်းမျှသက်တမ်း ၈၃ နှစ်ထိအသက်ရှည်ကြပါတယ်။ နိုင်ငံသားတစ်ဦးချင်းရဲ့ ပျမ်းမျှဝင်ငွေတစ်နှစ်ကို ဒေါ်လာ ၄၃၄၂၀  ရရှိပြီး ဘဝရွေးချယ်မှု၊ ရက်ရောမှု၊ ယုံကြည်မှု၊ လွတ်လပ်ခွင့်တွေ မြင့်မားတဲ့နိုင်ငံလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့တွေဟာ လူသားဆန်မှုကို တန်ဖိုးထားပြီး ချမ်းသာအောင်လုပ်ခြင်းထက် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးကြား ယုံကြည်မှုရရှိအောင် နေထိုင်ခြင်းက ပိုအရေးပါကြောင်း လက်ခံယုံကြည်ကြပါတယ်။

၈။ နယူးဇီလန်နိုင်ငံ
နယူးဇီလန်နိုင်ငံကတော့ ကမ္ဘာ့ပျော်စရာအကောင်းဆုံးနိုင်ငံစာရင်းမှာ နံပါတ် ၈နေရာမှာရပ်တည်နေပြီး ကမ္ဘာ့အလှဆုံး နိုင်ငံအဖြစ် ထည့်သွင်းစဉ်းစားထားတဲ့ နိုင်ငံလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ အဏ္ဏဝါမီးတောင်၊ သာယာလှပတဲ့ရထားလမ်း၊ အလင်းရောင်ထွက်တဲ့ပိုးကောင်များ၊ အရသာပြည့်စုံတဲ့ ၀ိုင်နဲ့ လှပတဲ့ဂူတွေ ရှိနေတာကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ နိုင်ငံသားနေတွေရဲ့တစ်ဦးချင်းဝင်ငွေဟာ တစ်နှစ်ကို ပျှမ်းမျှ ဒေါ်လာ ၃၇၈၆၀ ရှိကြပြီး ပျှမ်းမျှသက်တမ်း ၈၁ နှစ်ထိ အသက်ရှင်နေထိုင်ကြပါတယ်။ အဆိုပါနိုင်ငံဟာ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုအနည်းဆုံး နိုင်ငံစာရင်းဝင်ပြီး လူနေမှုအဆင့်အတန်းမြင့်မားတဲ့ နိုင်ငံအဖြစ် စံချိန်တင်လျက်ရှိပါတယ်။

၉။ သြစတြေးလျနိုင်ငံ
ကမ္ဘာ့ပျော်စရာအကောင်းဆုံး နိုင်ငံအဖြစ် အဆင် ၉ မှာရပ်တည်နေတဲ့ သြဇီနိုင်ငံဟာ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးသန္တာကျောက်တန်း ရှိတဲ့ pristine ကမ်းခြေကြောင့် နိုင်ငံရဲ့ဂုဏ်သတင်း ပိုမိုကျော်ကြားတယ်လို့ ထင်ရပါတယ်။ နိုင်ငံသားတွေရဲ့တစ်ဦးချင်း ပျှမ်းမျှတစ်နှစ်စာဝင်ငွေဟာ ဒေါ်လာ ၄၅၉၇၀ ရှိပြီး ပျှမ်းမျှသက်တမ်း ၈၄ နှစ်ထိတောင် အသက်ရှည်ကြပါတယ်။ နိုင်ငံရဲ့ရာသီဥတုဟာ တသမတ်တည်းနွေးနေပြီး လူကြိုက်အများဆုံး နေရာတွေထဲက တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။

၁၀။ ဆွီဒင်နိုင်ငံ
ဆွီဒင်နိုင်ငံဟာ ကမ္ဘာ့အပျော်ရွင်ရဆုံး နိုင်ငံစာရင်းမှာ အဆင့် ၁၀ ရပ်တည်နေပြီး အေးမြတဲ့ရာသီဥတု၊ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ တောင်တန်းများ၊ စိတ်လှုပ်ရှားစရာတောအုပ်တွေ ရေကန်တွေနဲ့ လှပတဲ့ဆိပ်ကမ်း၊ ကျွန်းများပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ နိုင်ငံသားတစ်ဦးချင်းရဲ့ ပျှမ်းမျှဝင်ငွေတစ်နှစ်ကို ဒေါ်လာ ၅၀၀၀၀ ရှိပြီး ပျှမ်းမျှသက်တမ်း ၈၃ နှစ်ထိအသက်ရှည်ကြပါတယ်။
#LM_Naung_Naung
#Lifestyle_Myanmar
Source-www.placeaholic ,www.troab.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here