25 C
Yangon
May 25, 2018
  • Home
  • News
  • Politics
  • ႏုိင္ငံေတာ္မွ မည္သည့္အခါမွ် ခြဲမထြက္ရဆုိသည့္ အခ်က္ကန္႔ကြက္မႈရွိသျဖင့္ ညီလာခံတြင္ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြး
Politics

ႏုိင္ငံေတာ္မွ မည္သည့္အခါမွ် ခြဲမထြက္ရဆုိသည့္ အခ်က္ကန္႔ကြက္မႈရွိသျဖင့္ ညီလာခံတြင္ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြး

ညီလာခံတြင္

ေမလ ၂၅ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ၂၁ပင္လုံ ဒုတိယအစည္းအေ၀း သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲသုိ႔ တက္ေရာက္လာေသာ ပုဂၢဳိလ္မ်ား (ဓာတ္ပံု − စုိင္းေဇာ္)
ႏုိင္ငံေတာ္မွ မည္ သည့္အခါမွ် ခြဲမထြက္ရဆုိသည့္ အခ်က္ ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံ သုိ႔ တင္ျပလာျခင္းအေပၚ ကန္႔ ကြက္မႈရွိ၍ ညီလာခံကုိယ္စား လွယ္မ်ားအၾကား အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ရၿပီး သေဘာတူညီမႈ ရရွိရန္ ထပ္မံညိႇႏႈိင္းရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ-၂၁ ရာစုပင္လုံဒုတိယ အစည္းအေ၀းဒုတိယေန႔ကုိ ေမ လ ၂၅ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပရာ အစုိးရ၊ တပ္မေတာ္၊ လႊတ္ေတာ္၊ တုိင္းရင္းသားလက္ နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး ပါတီတုိ႔မွ ညီလာခံကုိယ္စားလွယ္ မ်ားက ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူ မႈေရး၊ လုံၿခံဳေရး၊ ေျမယာႏွင့္ သ ဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ စ သည့္ က႑မ်ားကုိ အစုအဖြဲ႕ အလုိက္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈပူးတြဲေကာ္မတီ (UPD -JC) မွ ညီလာခံသုိ႔ တင္သြင္း ေသာ ႏုိင္ငံေရးအခန္းက႑တြင္ ပါ၀င္သည့္ အခ်က္ ၂၁ ခ်က္အ နက္ လြတ္လပ္မႈ၊ တန္းတူညီမွ်မႈ ႏွင့္ တရားမွ်တမႈတို႔ကုိ အေျခခံ ၿပီး ပင္လုံစိတ္ဓာတ္ႏွင့္အညီ ဒီမုိ ကေရစီေရး၊ အမ်ိဳးသားတန္းတူ ေရးႏွင့္ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္အခြင့္ အေရးမ်ား၊ အာမခံခ်က္မ်ား အ ျပည့္အ၀ရွိသည့္ ဒီမုိကေရစီဖက္ ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ ေဆာက္ရာတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ နယ္ေျမအပိုင္းအျခားဟူသမွ် သည္ ႏုိင္ငံေတာ္မွ မည္သည့္အခါ မွ် ခြဲမထြက္ရဆုိသည့္အခ်က္ကုိ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္(SNLD)က ကန္႔ကြက္ခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။

သံသယမ်ား ဖုံးလႊမ္းေန သည့္အျမင္မ်ားျဖင့္ ယင္းအခ်က္ ကုိ ထည့္သြင္းအတည္ျပဳမည္ဆုိ ပါက မူလၿငိမ္းခ်မ္းေရးရည္ရြယ္ ခ်က္ကုိ အေထာက္အကူမျပဳႏုိင္ ဘဲ တုိင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္းစည္း လုံးညီၫြတ္မႈကုိပါ ထိခုိက္ႏုိင္ ေသာေၾကာင့္ ကန္႔ကြက္ျခင္းျဖစ္ သည္ဟု SNLD ကုိယ္စားလွယ္ ဦးစုိင္းထြန္းက ေျပာသည္။

UPDJC ကတင္သြင္းသည့္ ႏုိင္ငံေရးစာတမ္းတြင္ အပုိဒ္ ၈၊ အပိုဒ္ခြဲ(ဂ)တြင္ ပါ၀င္သည့္ ႏုိင္ငံ ေတာ္၏ နယ္ေျမအပုိင္းအျခား ဟူသမွ်သည္ ႏုိင္ငံေတာ္မွ မည္ သည့္အခါမွ် ခြဲမထြက္ရဆုိသည့္ အခ်က္သည္အပုိဒ္ ၇(က)တြင္ ပါ ၀င္သည့္ တို႔တာ၀န္အေရးသုံးပါး ဆုိသည့္ အခ်က္ပါ၀င္ေနၿပီးျဖစ္ ေသာေၾကာင့္ မလုိအပ္သျဖင့္ ကန္႔ကြက္ရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဦး စုိင္းထြန္းက ဆက္လက္ရွင္းျပ သည္။

တပ္မေတာ္သားကုိယ္စား လွယ္ဗုိလ္မွဴးႀကီး ေဇာ္မင္းထြန္း ကမူ ‘‘ျပည္ေထာင္စုက ခြဲမထြက္ ခြင့္ဆုိတဲ့ စကားလုံးက ၾကမ္း တယ္ဆုိရင္လည္း ဘယ္လုိလုပ္ ၾကမလဲ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကေျပာတဲ့ အခါမွာ ဒီႏုိင္ငံေရးပါတီေတြက ေရာ၊ အစုိးရအဖြဲ႕ကေရာ၊ ကြၽန္ ေတာ္တို႔ တပ္မေတာ္ဘက္က ေရာ၊ EAO ေတြဘက္ကေရာ ၾကားအေျဖရွာတဲ့ေနရာမွာ ျဖစ္ ႏုိင္တဲ့ အေျဖတစ္ခုက ျပည္ ေထာင္စုကေနခြဲမထြက္ခြင့္အစား ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ မည္သည့္ႏုိင္ငံ အစိတ္အပုိင္းဟူသမွ်သည္ ဥမ ကြဲသုိက္မပ်က္နဲ႔ တေပါင္းတ စည္းတည္းေနထုိင္ၾကပါမည္ဟု တုိင္းရင္းသားအားလုံးနဲ႔ အဖြဲ႕အ စည္းအားလုံးက သေဘာတူညီပါ သည္။ ဒါအၾကမ္းဖ်င္းပဲရွိေသး တယ္။ ဆက္ေဆြးေႏြးေနတုန္းပဲရွိ ပါတယ္။ အဲဒီအေျဖထြက္လာႏုိင္ မယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္’’ ဟု ေျပာသည္။

အဆုိပါအခ်က္ႏွင့္ ပတ္ သက္၍ အတည္ျပဳျဖစ္၊ မျဖစ္ကုိ ေမလ ၂၇ ရက္တြင္ျပဳလုပ္မည့္ UPDJC အစည္းအေ၀း၌ ဆုံး ျဖတ္မည္ျဖစ္သည္။

‘‘ဒီေန႔တစ္ေနကုန္ ေဆြးေႏြး တာ၊ ေ၀ါဟာရေတြကုိ ေတာ္ ေတာ္ႀကီး ေျပာရဆုိရပါတယ္။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအတြက္ သေဘာထားေတြကုိလည္း သိရ တယ္။ စုိးရိမ္ပူပန္မႈေတြကုိလည္း သိရတယ္။ ဆႏၵျပင္းျပမႈေတြကုိ လည္း သိရတယ္။ တတ္ႏုိင္သ ေလာက္ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ ေယာက္ စိတ္ခံစားမႈကုိ ေလွ်ာ့ၿပီး တုိင္းျပည္ရဲ႕မ်က္ႏွာကုိ ၾကည့္ၿပီး ေျပာခဲ့ရတာေပါ့’’ ဟု ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္း ေဆာင္ ကုိမင္းကုိႏုိင္က ေျပာ သည္။

လုံၿခံဳေရးက႑တြင္ ျပည္ ေထာင္စုတပ္မေတာ္တစ္ခုတည္း သာရွိေရးဆိုသည့့္ ေဆြးေႏြးခ်က္ ၌ အျပန္အလွန္အျမင္ခ်င္း ဖလွယ္သည့္ ေဆြးေႏြးဆဲအဆင့္ သာရွိေသးၿပီး တပ္မေတာ္၊ ႏုိင္ငံ ေရးပါတီ၊ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕တုိ႔ မွာ ယင္းက႑ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စာတမ္းသုံးေစာင္တင္ထားေသာ ေၾကာင့္ ယင္းစာတမ္းမ်ားကုိ ေနာက္ရက္မ်ားတြင္ ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးမည္ဟု တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ကုိယ္စားလွယ္ကုိ မ်ိဳး၀င္းက ေျပာသည္။

က႑ႀကီးငါးရပ္၌ လုံၿခံဳေရး ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးက႑တြင္ ေဆြးေႏြး မႈ အခ်ိဳ႕အေျဖမထြက္ခဲ့ေသာ္ လည္း အျခားက႑သုံးခု၌ အ မ်ားစုကုိ သေဘာတူညီမႈရရွိခဲ့ သည္။

ႏုိင္ငံေရးက႑

ႏုိင္ငံေရးက႑ေဆြးေႏြးပြဲ တြင္ UPDJC က ေဆြးေႏြးရန္ သတ္မွတ္ေပးလုိက္သည့္ စကား လုံးအသုံးအႏႈန္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စာသားအမ်ားစု ျပင္ဆင္ရန္၊ ျဖည့္စြက္ရန္ လုိအပ္သည္မ်ားကုိ အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္ ဟု UPDJC မွ ေဒါက္တာဆလုိင္း လ်န္မႈန္းက ေျပာသည္။

ႏုိင္ငံေရးက႑ေဆြးေႏြးပြဲ တြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အေခၚအေ၀ၚႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးမႈ၌ အဆုိျပဳလႊာမ်ား ေပၚ ထြက္လာၿပီး အေသးစိတ္ ေဆြး ေႏြးခဲ့ရေၾကာင္း ၎က ဆက္ လက္ေျပာၾကားသည္။

လူမႈေရးက႑

လူမႈေရးက႑ေဆြးေႏြးမႈ တြင္ အမ်ားစုသည္ ေဆြးေႏြးမႈကုိ လက္ခံခဲ့ၿပီး ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ား ႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ားႏုိင္ငံသားျပန္ လည္ျဖစ္ေရး၊ မျဖစ္ေရးကိစၥကုိ အမ်ားဆုံးေဆြးေႏြးခဲ့သည္ဟု အ စုိးရကုိယ္စားလွယ္ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာသည္။

ေျမယာႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ က႑

ေျမယာႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္း က်င္က႑တြင္ အေျခခံအခ်က္ ၁၀ ခ်က္ကုိ ေအာင္ျမင္စြာ ေဆြး ေႏြးႏုိင္ခဲ့ၿပီး အခ်ိဳ႕စကားလုံးအသုံး အႏႈန္းမ်ားကုိသာ အနည္းငယ္ ျပင္ဆင္ရန္ အႀကံျပဳတင္ျပခ်က္ သာရွိေၾကာင္း UPDJC အတြင္း ေရးမွဴးအဖြဲ႕၀င္ ဦးျမင့္စုိးက ေျပာ သည္။

စီးပြားေရးက႑

စီးပြားေရးက႑တြင္လည္း ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ေဖာ္ ေဆာင္ရာတြင္ လူမႈသဟဇာတမွ် တေစမည့္အခ်က္မ်ားကုိ အေျခခံ ရန္ႏွင့္ စီးပြားေရးလက္၀ါးႀကီး အုပ္မႈမျဖစ္ေအာင္ မည္ကဲ့သုိ႔ ကာကြယ္ရမည္ဆုိသည္တုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အႀကံျပဳေဆြးေႏြးခဲ့ ၾကေၾကာင္း စီးပြားေရးက႑၌ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးသူႏုိင္ငံေရးပါတီ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးမင္းေဇယ်ာဦးက ေျပာသည္။
Ref:7day

ႏုိင္ငံေတာ္မွ မည္သည့္အခါမွ် ခြဲမထြက္ရဆုိသည့္ အခ်က္ကန္႔ကြက္မႈရွိသျဖင့္ ညီလာခံတြင္ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြး


Unicode

နိုင်ငံတော်မှ မည်သည့်အခါမျှ ခွဲမထွက်ရဆိုသည့် အချက်ကန့်ကွက်မှုရှိသဖြင့် ညီလာခံတွင် အပြန်အလှန်ဆွေးနွေး

မေလ ၂၅ရက်က ပြုလုပ်ခဲ့သည့် ၂၁ပင်လုံ ဒုတိယအစည်းအဝေး သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲသို့ တက်ရောက်လာသော ပုဂ္ဂိုလ်များ (ဓာတ်ပုံ − စိုင်းဇော်)
နိုင်ငံတော်မှ မည် သည့်အခါမျှ ခွဲမထွက်ရဆိုသည့် အချက် ၂၁ ရာစုပင်လုံညီလာခံ သို့ တင်ပြလာခြင်းအပေါ် ကန့် ကွက်မှုရှိ၍ ညီလာခံကိုယ်စား လှယ်များအကြား အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးခဲ့ရပြီး သဘောတူညီမှု ရရှိရန် ထပ်မံညှိနှိုင်းရမည်ဖြစ် ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။

ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေး ညီလာခံ-၂၁ ရာစုပင်လုံဒုတိယ အစည်းအဝေးဒုတိယနေ့ကို မေ လ ၂၅ ရက်တွင် နေပြည်တော်၌ ကျင်းပရာ အစိုးရ၊ တပ်မတော်၊ လွှတ်တော်၊ တိုင်းရင်းသားလက် နက်ကိုင်အဖွဲ့များနှင့် နိုင်ငံရေး ပါတီတို့မှ ညီလာခံကိုယ်စားလှယ် များက နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူ မှုရေး၊ လုံခြုံရေး၊ မြေယာနှင့် သ ဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စ သည့် ကဏ္ဍများကို အစုအဖွဲ့ အလိုက် ဆွေးနွေးခဲ့သည်။

ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးမှုပူးတွဲကော်မတီ (UPD -JC) မှ ညီလာခံသို့ တင်သွင်း သော နိုင်ငံရေးအခန်းကဏ္ဍတွင် ပါ၀င်သည့် အချက် ၂၁ ချက်အ နက် လွတ်လပ်မှု၊ တန်းတူညီမျှမှု နှင့် တရားမျှတမှုတို့ကို အခြေခံ ပြီး ပင်လုံစိတ်ဓာတ်နှင့်အညီ ဒီမို ကရေစီရေး၊ အမျိုးသားတန်းတူ ရေးနှင့် ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်အခွင့် အရေးများ၊ အာမခံချက်များ အ ပြည့်အဝရှိသည့် ဒီမိုကရေစီဖက် ဒရယ်ပြည်ထောင်စု တည် ဆောက်ရာတွင် နိုင်ငံတော်၏ နယ်မြေအပိုင်းအခြားဟူသမျှ သည် နိုင်ငံတော်မှ မည်သည့်အခါ မျှ ခွဲမထွက်ရဆိုသည့်အချက်ကို ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်(SNLD)က ကန့်ကွက်ခဲ့ ခြင်းဖြစ်သည်။

သံသယများ ဖုံးလွှမ်းနေ သည့်အမြင်များဖြင့် ယင်းအချက် ကို ထည့်သွင်းအတည်ပြုမည်ဆို ပါက မူလငြိမ်းချမ်းရေးရည်ရွယ် ချက်ကို အထောက်အကူမပြုနိုင် ဘဲ တိုင်းရင်းသားအချင်းချင်းစည်း လုံးညီညွတ်မှုကိုပါ ထိခိုက်နိုင် သောကြောင့် ကန့်ကွက်ခြင်းဖြစ် သည်ဟု SNLD ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုင်းထွန်းက ပြောသည်။

UPDJC ကတင်သွင်းသည့် နိုင်ငံရေးစာတမ်းတွင် အပိုဒ် ၈၊ အပိုဒ်ခွဲ(ဂ)တွင် ပါ၀င်သည့် နိုင်ငံ တော်၏ နယ်မြေအပိုင်းအခြား ဟူသမျှသည် နိုင်ငံတော်မှ မည် သည့်အခါမျှ ခွဲမထွက်ရဆိုသည့် အချက်သည်အပိုဒ် ရ(က)တွင် ပါ ၀င်သည့် တို့တာဝန်အရေးသုံးပါး ဆိုသည့် အချက်ပါ၀င်နေပြီးဖြစ် သောကြောင့် မလိုအပ်သဖြင့် ကန့်ကွက်ရခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဦး စိုင်းထွန်းက ဆက်လက်ရှင်းပြ သည်။

တပ်မတော်သားကိုယ်စား လှယ်ဗိုလ်မှူးကြီး ဇော်မင်းထွန်း ကမူ ‘‘ပြည်ထောင်စုက ခွဲမထွက် ခွင့်ဆိုတဲ့ စကားလုံးက ကြမ်း တယ်ဆိုရင်လည်း ဘယ်လိုလုပ် ကြမလဲ။ ကျွန်တော်တို့ကပြောတဲ့ အခါမှာ ဒီနိုင်ငံရေးပါတီတွေက ရော၊ အစိုးရအဖွဲ့ကရော၊ ကျွန် တော်တို့ တပ်မတော်ဘက်က ရော၊ EAO တွေဘက်ကရော ကြားအဖြေရှာတဲ့နေရာမှာ ဖြစ် နိုင်တဲ့ အဖြေတစ်ခုက ပြည် ထောင်စုကနေခွဲမထွက်ခွင့်အစား ပြည်ထောင်စုရဲ့ မည်သည့်နိုင်ငံ အစိတ်အပိုင်းဟူသမျှသည် ဥမ ကွဲသိုက်မပျက်နဲ့ တပေါင်းတ စည်းတည်းနေထိုင်ကြပါမည်ဟု တိုင်းရင်းသားအားလုံးနဲ့ အဖွဲ့အ စည်းအားလုံးက သဘောတူညီပါ သည်။ ဒါအကြမ်းဖျင်းပဲရှိသေး တယ်။ ဆက်ဆွေးနွေးနေတုန်းပဲရှိ ပါတယ်။ အဲဒီအဖြေထွက်လာနိုင် မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်’’ ဟု ပြောသည်။

အဆိုပါအချက်နှင့် ပတ် သက်၍ အတည်ပြုဖြစ်၊ မဖြစ်ကို မေလ ၂၇ ရက်တွင်ပြုလုပ်မည့် UPDJC အစည်းအဝေး၌ ဆုံး ဖြတ်မည်ဖြစ်သည်။

‘‘ဒီနေ့တစ်နေကုန် ဆွေးနွေး တာ၊ ဝေါဟာရတွေကို တော် တော်ကြီး ပြောရဆိုရပါတယ်။ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုအတွက် သဘောထားတွေကိုလည်း သိရ တယ်။ စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကိုလည်း သိရတယ်။ ဆန္ဒပြင်းပြမှုတွေကို လည်း သိရတယ်။ တတ်နိုင်သ လောက် တစ်ယောက်နဲ့တစ် ယောက် စိတ်ခံစားမှုကို လျှော့ပြီး တိုင်းပြည်ရဲ့မျက်နှာကို ကြည့်ပြီး ပြောခဲ့ရတာပေါ့’’ ဟု နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲသို့တက်ရောက်ခဲ့သည့် ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်း ဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင်က ပြော သည်။

လုံခြံုရေးကဏ္ဍတွင် ပြည် ထောင်စုတပ်မတော်တစ်ခုတည်း သာရှိရေးဆိုသည့့် ဆွေးနွေးချက် ၌ အပြန်အလှန်အမြင်ချင်း ဖလှယ်သည့် ဆွေးနွေးဆဲအဆင့် သာရှိသေးပြီး တပ်မတော်၊ နိုင်ငံ ရေးပါတီ၊ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တို့ မှာ ယင်းကဏ္ဍနှင့် ပတ်သက်ပြီး စာတမ်းသုံးစောင်တင်ထားသော ကြောင့် ယင်းစာတမ်းများကို နောက်ရက်များတွင် ဆက်လက် ဆွေးနွေးမည်ဟု တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်ကိုယ်စားလှယ်ကို မျိုးဝင်းက ပြောသည်။

ကဏ္ဍကြီးငါးရပ်၌ လုံခြံုရေး နှင့် နိုင်ငံရေးကဏ္ဍတွင် ဆွေးနွေး မှု အချို့အဖြေမထွက်ခဲ့သော် လည်း အခြားကဏ္ဍသုံးခု၌ အ များစုကို သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ သည်။

နိုင်ငံရေးကဏ္ဍ

နိုင်ငံရေးကဏ္ဍဆွေးနွေးပွဲ တွင် UPDJC က ဆွေးနွေးရန် သတ်မှတ်ပေးလိုက်သည့် စကား လုံးအသုံးအနှုန်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး စာသားအများစု ပြင်ဆင်ရန်၊ ဖြည့်စွက်ရန် လိုအပ်သည်များကို အသေးစိတ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည် ဟု UPDJC မှ ဒေါက်တာဆလိုင်း လျန်မှုန်းက ပြောသည်။

နိုင်ငံရေးကဏ္ဍဆွေးနွေးပွဲ တွင် ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး အခေါ်အဝေါ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေးမှု၌ အဆိုပြုလွှာများ ပေါ် ထွက်လာပြီး အသေးစိတ် ဆွေး နွေးခဲ့ရကြောင်း ၎င်းက ဆက် လက်ပြောကြားသည်။

လူမှုရေးကဏ္ဍ

လူမှုရေးကဏ္ဍဆွေးနွေးမှု တွင် အများစုသည် ဆွေးနွေးမှုကို လက်ခံခဲ့ပြီး နေရပ်စွန့်ခွာသူများ နှင့် ဒုက္ခသည်များနိုင်ငံသားပြန် လည်ဖြစ်ရေး၊ မဖြစ်ရေးကိစ္စကို အများဆုံးဆွေးနွေးခဲ့သည်ဟု အ စိုးရကိုယ်စားလှယ်ဦးဇော်ဌေးက ပြောသည်။

မြေယာနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ကဏ္ဍ

မြေယာနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်း ကျင်ကဏ္ဍတွင် အခြေခံအချက် ၁၀ ချက်ကို အောင်မြင်စွာ ဆွေး နွေးနိုင်ခဲ့ပြီး အချို့စကားလုံးအသုံး အနှုန်းများကိုသာ အနည်းငယ် ပြင်ဆင်ရန် အကြံပြုတင်ပြချက် သာရှိကြောင်း UPDJC အတွင်း ရေးမှူးအဖွဲ့ဝင် ဦးမြင့်စိုးက ပြော သည်။

စီးပွားရေးကဏ္ဍ

စီးပွားရေးကဏ္ဍတွင်လည်း စျေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ဖော် ဆောင်ရာတွင် လူမှုသဟဇာတမျှ တစေမည့်အချက်များကို အခြေခံ ရန်နှင့် စီးပွားရေးလက်ဝါးကြီး အုပ်မှုမဖြစ်အောင် မည်ကဲ့သို့ ကာကွယ်ရမည်ဆိုသည်တို့နှင့် ပတ်သက်ပြီး အကြံပြုဆွေးနွေးခဲ့ ကြကြောင်း စီးပွားရေးကဏ္ဍ၌ ပါ၀င်ဆွေးနွေးသူနိုင်ငံရေးပါတီ ကိုယ်စားလှယ် ဦးမင်းဇေယျာဦးက ပြောသည်။
Ref:7day

Related posts

ဒီခ်ဳပ္ဒုသမၼတမ်ားကို ေထာက္ခံသျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီအသီးသီးမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေက်းဇူးတင္လႊာထုတ္ျပန္

OMCTC

ထိုင္းစစ္အစိုးရသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားမတိုင္မီက ျမန္မာႏုိင္ငံ အေျခအေနမ်ိဳးသုိ႔ ဦးတည္ေနဟု သက္ဆင္စြပ္စြဲ

OMCTC

အေမရိကန္ႏိုင္ငံသားကို ႏိုင္ငံေတာ္လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ား ခိုးယူမႈျဖင့္ ေျမာက္ကိုရီးယား ဖမ္းဆီး

OMCTC

Leave a Comment