29 C
Yangon
May 23, 2018
  • Home
  • News
  • Business News
  • ေငြအရင္းအႏွီး မ်ားစြာမလိုပဲ စတင္ႏိုင္တဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား
Business News Lifestyle

ေငြအရင္းအႏွီး မ်ားစြာမလိုပဲ စတင္ႏိုင္တဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား

ေငြအရင္းအႏွီး

လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာက စီးပြားေရးလုပ္ဖို႔ ရွာေဖြေနၾကေပမယ့္ အဓိကျပႆနာက ေငြအရင္းအႏွီး မရွိတာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ လူတစ္ခ်ိဳ႕က ပိုက္ဆံမရွိဘဲ စီးပြားေရးစတင္လိုၾကပါတယ္။ လူေတြက တျခားစီးပြားေရးသမားေတြကို ၾကည့္ၿပီး အံ့ၾသၾကတယ္။ ဘာလို႔လည္းဆိုေတာ့ သူတို႔ အားလံုးနီးပါးက ေငြသားနဲ႔မစတင္ဘဲ စီးပြားေရးျပဳလုပ္ၾကပါတယ္။ အဲ့ဒီမွာ ယခု ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္စီးပြားေရးသမားလို႔ ေခၚၾကပါတယ္။ ေငြမပါပဲစီးပြားေရးစတင္ဖို႔ ဘယ္လိုစတင္ရမလဲဆိုတဲ့ အခ်က္အလက္တစ္ခ်ို႕ရွိသင့္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒါကိုစတင္ဖို႔အတြက္ အတားအဆီးအေႏွာက္အယွက္အမ်ားႀကီး ရွိတာကို ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။ကၽြန္ေတာ္တို႔က အလုပ္နဲ႔အခ်ိန္ရဲ႕ တိက်မွန္ကန္မႈကို အရင္းခံသင့္ပါတယ္။

စိတ္ဖိစီးမႈေတြကို ေလ်ာ႔က်ေစမယ့္ ထိေရာက္တဲ့ နည္းလမ္း(၆)ခု

တစ္ခ်ိဳ႕လူေတြက အေတြးအေခၚေတြမရွိၾကပဲ သူတို႔က ေခ်းေငြကတစ္ဆင့္ ဘက္ဂ်က္ကို စုေဆာင္းပါတယ္။ စီးပြားေရးအသစ္တစ္ခု စတင္ဖို႔အတြက္သင့္ကိုထုတ္ၿပီး ကူညီႏိုင္မယ့္ ၊ေငြရွိႏိုင္မယ့္ ရန္ပံုေငြရွာေဖြျခင္း၊ ကမ္းလွမ္းမႈေတြနဲ႔ ေခ်းေငြမ်ားကဲ့သို႔ ေရြးခ်ယ္စရာ အမ်ားအျပားရွိပါတယ္။ ေငြေၾကးက ကၽြမ္းက်င္သူ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ေယာက္ ျဖစ္လာဖို႔ မရွိမျဖစ္မလိုအပ္ပါဘူး။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကိုစတင္ဖို႔ အျပဳသေဘာအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိပါတယ္။ ဘယ္လုပ္ငန္းေတြကို ေငြေၾကးမရွိဘဲ စတင္လုိ႔ရမလဲဆိုတာကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

၁။ စီးပြားေရးအသစ္တစ္ခု စတင္ဖို႔ သတိရသင့္တဲ့အခ်က္
စီမံကိန္း- သင္စီးပြားျဖစ္လုပ္ငန္းကို စတင္ဖို႔အတြက္ စီးပြားျဖစ္လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားနဲ႔ သင့္ကိုယ္ပိုင္ေငြေၾကးထဲကေန အစီအစဥ္ခ်သင့္ပါတယ္။

လုပ္ငန္းလိုင္စင္- လုပ္ငန္းအသစ္စတင္ဖို႔ မိတ္ဖက္ဖန္တီးျခင္း သို႔မဟုတ္ သင့္ရဲ႕အစီအစဥ္ျဖစ္လွ်င္ ဒါကအေရးႀကီးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

ဒိုမိန္းအမည္တစ္ခု- အြန္လိုင္းလိုဂိုအတြက္ ပိုက္ဆံသုံးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အြန္လိုင္းစီးပြားေရးအသစ္စတင္ဖို႔ ဒိုမိန္းလို႔ေခၚတဲ့ ဒါကအဓိကျဖစ္ပါတယ္။ သင့္ေတာ္တဲ့ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေစ်းႏႈန္းႏွင့္အတူ ၀က္ဆိုဒ္တစ္ခု၀ယ္ဖို႔ မ်ားစြာေသာ ၀က္ဆိုဒ္ေတြရွိပါတယ္။

၀က္ဆိုဒ္တစ္ခု- အြန္လိုင္းစီးပြားေရးတစ္ခုစတင္ဖို႔ သင့္ရဲ႕၀က္ဆိုဒ္ႏွင့္အတူ ပထမဆံုးတည္ေဆာက္သင့္ပါတယ္။ အြန္လိုင္းစီးပြားေရးတစ္ခုစတင္ဖို႔ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာကိုက်ယ္ျပန္႔စြာ အသံုးျပဳဖို႔ အၾကံေပးလိုပါတယ္။

Marketing- စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစတင္ဖို႔ မာကတ္တင္းက စီးပြားေရးအသစ္တစ္ခုထူေထာင္ဖုိ႔ အမ်ားဆံုုးလိုအပ္တာျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီမွာ ေၾကာ္ျငာႏွင့္ ေစ်းကြက္မ်ားအတြက္ အထူးခ်ဥ္းကပ္မႈျဖစ္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ စီးပြားျဖစ္လုပ္ငန္းေတြကို လူႀကိဳက္မ်ားေစပါတယ္။ ဆိုရွယ္မီဒီယာ ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရးက ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရး၏ အဓိကက်တဲ့ နညး္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

ပစၥည္းကိရိယာ- စက္ပစၥည္မ်ားကို စုေဆာင္းၿပီးမွသာ စီးပြားေရးကို ထူေထာင္သင့္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ စီးပြားေရးအမ်ားစုက ဒါကို မလိုအပ္ပါဘူး။

ထုတ္ကုန္မ်ား- ပစၥည္းမ်ားေရာင္းခ်ေပးျခငး္ကို ျမင့္မားတဲ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ပံုမွန္အားျဖင့္ ၀ယ္ယူၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တည္ေနရာအနည္းစုကို ေရာင္းျခင္းက အခ်ိန္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈထက္ မရွိမျဖစ္ အေပးအယူေကာင္းတစ္ခုေတာ့ အၿမဲတမ္းမဟုတ္ပါဘူး။

သင္ေငြသားမရွိဘဲစတင္ႏိုင္တဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ၅မ်ိဳး

၁။ ကိုယ္ပိုင္ဖန္တီးမႈ
လူသားတိုင္းက ကိုယ္ပိုင္ဖန္တီးမႈ စြမ္းရည္ ရွိၾကပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ကိုယ္ပိုင္ဖန္တီးထားတဲ့ ပစၥည္းမ်ားက ကိုယ္ပိုင္စီးပြားျဖစ္လုပ္ငန္းထူေထာင္ဖို႔ အသံုး၀င္ပါတယ္။ အႏုပညာႏွင့္ လက္မႈပညာက ကိုယ္ပိုင္ဖန္တီးမႈျဖစ္ပါတယ္။ သင္သည္ ပန္းခ်ီအထူးကၽြမ္းက်င္သူျဖစ္လွ်င္ ကိုယ္ပိုင္အႏုပညာဖန္တီးႏိုင္ပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ဖန္တီးမႈ ျမွင့္တင္ဖို႔ႏွင့္ ၀င္ေငြရရွိေစဖို႔ Etsy၊ Amazon နဲ႔ eBay ကဲ့သို႔ေသာ အရည္အေသြးျမင့္ပလက္ေဖာင္း ရွိေကာင္းရွိႏိုင္ပါတယ္။

Today Bago

၂။ အိမ္၀န္ေဆာင္မႈ
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံဖို႔ ေငြအရင္းအႏွီးအမ်ားႀကီးမလိုအပ္ပါဘူး။ ဒီပံုစံအမ်ိဳးအစား အနညး္ငယ္က ျပည္တြငး္မွာ အလြယ္တကူအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္တာေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အတြက္ အလြယ္တကူ ရရွိႏိုင္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕လူေတြက သူတို႔ရဲ႕အိမ္နားနီးခ်င္းထံမွ သို႔မဟုတ္ ကိုယ့္အိမ္ကေန ၀န္ေဆာင္မႈေပးတဲ့ ပံုစံျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ၀န္ေဆာင္မႈကိုစတင္ဖို႔ သင့္မွာ ကိုယ္ပိုင္ေနရာရွိဖို႔ လိုအပ္ေပမယ့္ ဒါက အၿမဲတမ္းမဟုတ္ပါဘူး။ ကေလးထိန္းအလုပ္၊ ေခြးထိန္းျခင္း သို႔မဟုတ္ အိမ္ေမြးတိရိစာၦန္ ၀န္ေဆာင္မႈ ကဲ့သို႔ေသာ ကမ္းလွမ္းမႈတစ္ခုခုျဖစ္ပါတယ္။

Today Bago

၃။ ျပဳျပင္ျခင္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ား
ဒါက ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံစရာ မလိုတဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈအမ်ိဳးအစားတစ္ခုျဖစ္ၿပီး အလြယ္တကူ ေငြပိုရွာႏိုင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ကိရိယာအမ်ိဳးအစားတစ္ခ်ိဳ႕နဲ႔ ျပဳျပင္ျခင္းအထူးကၽြမ္းက်င္မႈရွိပါက အလုပ္လုပ္ဖိို႔ ကိုယ္ပိုင္ေနရာမလိုအပ္ပါဘူး။သင္ သူတို႔ကို အိမ္အေရာက္ ၀န္ေဆာင္မႈ ေထာက္ပ့ံေပးႏိုင္ပါတယ္။ ပစၥည္းကိရိယာမွတပါး တျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ မရွိပါဘူး။

Today Bago

၄။ Blogger
ဒါက ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ မရွိေသာ္လညး္ ဒါကပိုက္ဆံပိုရၿပီး အက်ိဳးအျမတ္ရႏိုင္ပါတယ္။ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ပင္ကိုစြမ္းရည္ရွိၾကၿပီး သူတို႔ရဲ႕ကိုယ္ပိုင္ေကာင္းတာတစ္ခုခုကို ေရးႏိုင္ပါတယ္။ သူတို႔သည္အြန္လိုင္းမွာ အလြယ္တကူ ေငြရွာႏိုင္ပါတယ္။ ယေန႔အြန္လိုင္းလုပ္ငန္းရွင္ေတြက အသင္း၀င္ဆိုဒ္ ဒါမွမဟုတ္ eBook၊ course တစ္ခုကဲ့သို႔ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေငြေတာင္းခံျခင္းျဖင့္ ပရီမီယံပစၥည္းပမာဏအနည္းငယ္ကို ဖန္တီးျခင္းျဖင့္ လွ်င္ျမန္စြာေအာင္ျမင္တာကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိရပါတယ္။

Today Bago

၅။ ပြဲစား
ဒါက ပိုက္ဆံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံစရာမလိုဘဲ ေငြပိုရွာလို႔ရတဲ့ အေကာငး္ဆံုးတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ဒီမွာ ကၽြန္ေတာ္က တစ္ျခားက ရယူထားတဲ့ ထုတ္ကုန္ကို ေရာင္းဖို႔ ရွိပါတယ္။ ဒီပစၥည္းမ်ားကို စုေဆာင္းဖို႔ လက္ကားေရာင္းျခင္း ဒါမွမဟုတ္ ပို႔ေဆာင္ေပးျခင္း ကုိအသံုးျပဳႏိုုင္ပါတယ္။ ပို႔ေဆာင္ေပးျခင္း နဲ႔အတူ ထုတ္လုပ္သူမ်ားထဲမွ တိုက္ရိုက္အိမ္တိုင္ရာေရာက္ပို႔ေပးရပါလိမ့္မယ္။ သို႔ေသာ္လညး္ စေထာင္ဖို႔ ေငြေၾကးအနည္းငယ္ လုိအပ္ပါလိမ့္မယ္။ လက္ကားေရာင္းျခင္းႏွင့္အတူ သင္သည္ ပိုက္ဆံအပိုနဲ႔ ထားစရာ ေနရာလိုအပ္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲ့ဒါက ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွရမွာ ျဖစ္ၿပီး ေငြေၾကးအပိုႏွွင့္ ႀကီးမားတဲ့ စီမံမႈတစ္ခုႏွင့္အတူ အဆံုးသတ္သြားပါလိမ့္မယ္။

Today Bago

ဒါက ေငြအရင္းအႏွီးသိပ္မလိုဘဲ သင္စတင္ႏို္င္ဖို႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္အခ်ိဳ႕ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္လူေတြက ဒါကိုျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ အားသာခ်က္ကိုယူႏို္င္ၿပီး ပစၥည္းကိရိယာကလြဲၿပီး ရင္ႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမရွိဘဲ ေငြပိုရွာႏို္င္ပါတယ္။
#TB_Nandar#
Souce- careinfo

Related posts

ကိုရီးယား မုန္လာဥနီသုပ္

Nandar Lwin

မ်က္ခြံေပၚမွတဲြက်ေနသည့္အက်ိတ္ေၾကာင္း ဒုကၡေရာက္ေနတဲ့အင္ဒိုနီးရွားအမ်ဳိးသား

OMCTC

မွန္ကန္တဲ့ မန္ေနဂ်ာကို ရွာေဖြပါ

OMCTC

Leave a Comment