25 C
Yangon
May 25, 2018
  • Home
  • General Knowledge
  • အမ်ိဳးသမီးေတြအတြက္ မလံုၿခံဳတဲ့ ကမာၻေပၚမွာ အႏၱရာယ္အရွိဆံုး တိုင္းျပည္၁၀ခု
General Knowledge Lifestyle

အမ်ိဳးသမီးေတြအတြက္ မလံုၿခံဳတဲ့ ကမာၻေပၚမွာ အႏၱရာယ္အရွိဆံုး တိုင္းျပည္၁၀ခု

အမ်ိဳးသမီးေတြအတြက္

အမ်ိဳးသမီးေတြသည္ ကမာၻရဲ႕ဒီအႏၱရာယ္အရွိဆံုး တိုင္းျပည္မ်ားမွာ မလံုၿခံဳဆဲျဖစ္ပါတယ္။ ကမာၻႀကီးတိုးတတ္လာခဲ့ေသာ္လည္း ကၽြန္မတို႔အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ လံုၿခံဳေရးက အႀကီးမားဆံုး ျပႆနာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအႏၱရာယ္ရွိတဲ့ တိုင္းျပည္အခ်ိဳ႕မွာ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈေတြ၊ လူကုန္ကူးမႈေတြ၊ အဓမၼက်င့္ခံရမႈေတြက အမ်ိဳးသမီးေတြမွာ ေန႔တုိင္းျဖစ္လာပါတယ္။

ကမၻာလွည့္ခရီးသြားေတြအတြက္ အႏၱရာယ္အမ်ားဆံုး ၾကံဳရေလ့ရွိတဲ့ နာမည္ေက်ာ္ ၿမိဳ႕ႀကီး (၁၀) ၿမိဳ႕

၁။ ကိုလံဘီယာ
ဒီႏိုင္ငံမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြအေပၚ အက္ဆစ္နဲ႔ တိုက္ခိုက္မႈေတြ အျမင့္ဆံုးႏႈန္းရွိၿပီး အမ်ားစုက တရားမွ်တမႈ မရၾကတာေၾကာင့္ အႏၱရာယ္အရွိဆံုးႏိုင္ငံ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ အစီရင္ခံစာအရ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈေပါင္း 45000 ၀န္းက်င္ေလာက္ ျဖစ္ပြားမႈ ရွိခဲ့ပါတယ္။


၂။ အာဖဂန္နစၥတန္
ဒီတိုင္းျပည္မွာ အမ်ိဳးသမီးဦးေရရဲ႕ 87%ခန္႔က စာမတတ္သူေတြ ျဖစ္ၾကၿပီး 70%-80%၀န္းက်င္ အမ်ိဳးသမီးေတြက အသက္၁၅ႏွင့္ ၁၉အၾကား အေစာပိုင္း အတင္းအက်ပ္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားေပးခံရပါတယ္။ ဒါက 100000 မွာ 400 အခ်ိဳးက မိခင္ေသဆံုးႏႈန္းႏွင့္အတူ ျမင့္မားတဲ့ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ရပ္မ်ား ရွိပါတယ္။

qw

၃။ အိႏိၵယ
အိႏိၵယမွာ ကမာၻ႕အႀကီးဆံုး လူဦးေရရွိေပမယ့္ လူကုန္ကူးမႈ၊ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ၊ အုပ္စုဖြဲ႕မုဒိမ္းက်င့္မႈႏွင့္ မိန္းကေလးသေႏၶသားဆိုရင္ သတ္ျဖတ္မႈေတြအျမင့္ဆံုးရွိလို႔ အမ်ိဳးသမီးေတြအတြက္ မလံုၿခံဳဆဲျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္သံုးဆယ္အတြင္းမွာ မိန္းကေလးသေႏၶသားဖ်က္ခ်မႈျပႆနာက သန္း50ေက်ာ္ ျဖစ္ပြားမႈ ရွိပါတယ္။


၄။ ကြန္ဂို ဒီမိုကရက္တစ္သမၼတႏိုင္ငံ
ကြန္ဂိုသုေတသနအရ က်ားမအေျခခံ အၾကမ္းဖက္မႈ အဆိုး၀ါးဆံုးမွတ္တမ္းမ်ား ရွိပါတယ္။ ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ တစ္ႏွစ္ကို 420000 ရွိတာေၾကာင့္ ေန႔တိုင္း အမ်ိဳးသမီး ၁၁၅၀ ေလာက္က အဓမၼျပဳက်င့္ခံရပါတယ္။ ကိုယ္၀န္ေဆာင္အမ်ိဳးသမိး ၅၇%က ေသြးအားနညး္ေရာဂါျဖစ္တာေၾကာင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အလံုအေလာက္မရရွိပါဘူး။


၅။ ဆိုမားလီးယား
ဒီမွာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေႏွာက္ယွက္မႈ၊ မိခင္ေသဆံုးႏႈန္း ျမင့္မားမႈ၊ ကေလးလက္ထပ္ထိမ္းျမားမႈ၊ အမိ်ဳးသမီးလိင္အဂၤ ါျဖတ္ေတာက္မႈေတြက ေန႔စဥ္စိုးရိမ္ပူပန္ေနၾကရတဲ့ အမိန္႔မ်ားႏွင့္ ဥပေဒကင္းမဲ့တဲ့ တိုင္းျပည္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။


၆။ ပါကစၥတန္
အသက္မျပည့္ဘဲ အဓမၼလက္ထပ္ထိမ္းျမားမႈ၊ အက္ဆစ္တိုိက္ခိုက္မႈ၊ ေက်ာက္ခဲႏွင့္ေပါက္၍ အျပစ္ဒဏ္ေပးခံရမႈေတြက အမ်ိဳးသမီးေတြအတြက္ ဒီတိုင္းျပည္ရဲ႕အဓိက စိုးရိမ္ပူပန္မႈ တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီး ၁၀၀၀ေက်ာ္သည္ ႏွစ္စဥ္ ဂုဏ္သိကၡာ သတ္ျဖတ္မႈရဲ႕သားေကာင္ေတြ ျဖစ္ၾကရၿပီး 90%သည္ မ်က္ႏွာကို အက္ဆစ္ျဖင့္ပတ္ခံရတဲ့ အိမ္တြင္းအႀကမ္းဖက္ခံရတာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးေတြအတြက္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈ မရွိပါဘူး။


၇။ ကင္ညာ
ဒီတိုင္းျပည္က အမ်ိဳးသမီးေတြသည္ တိုင္းျပည္ရဲ႕ စိုက္ပ်ိဳူးေရးထုတ္လုပ္မႈႏႈန္း ျမင့္မားမႈႏွင့္အတူ ၀င္ေငြအနညး္ဆံုးသာ ရရွိပါတယ္။ သူတို႔ကို က်ားမခြဲျခားဆက္ဆံမႈေတြႏွင့္ ယုတ္ညံ့တဲ့အဆင့္လို႔ ဆံုးမသြင္သင္ၾကတာေၾကာင့္ မိန္းကေလးေတြအတြက္ ပညာေရးအလားအလာက ေၾကာက္မက္ဖြယ္ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ကိုယ္ပိုင္ဘ၀ကို ပိုင္ဆိုင္ခြင့္မရၾကတာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးေတြအတြက HIVက အဓိကျပႆနာတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။


၈။ ဘရာဇီး
၁၅စကၠန္႔တုိင္း အမိ်ဳးသမီးတစ္ေယာက္သည္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေစာ္ကားမႈေတြခံရၿပီး အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ ၂နာရီတိုင္းမွာ သတ္ျဖတ္ခံရေၾကာင္း သုေတသနတစ္ခုမွာ ျပသထားပါတယ္။၎တို႔ရဲ႕ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ နံပါတ္ေတြက အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ မုဒိန္းမႈရဲ႕ကိစၥေတြမွလြဲၿပီး ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်မႈမ်ားအား တားျမစ္ထားတာေၾကာင့္ မ်ိဳးဆက္ပြားေရြးခ်ယ္မႈတစ္ခု ျပဳလုပ္ဖို႔ ခြင့္ျပဳမထားပါဘူး။ ဆန္႔က်င္တဲ့အမ်ိဳးသမီးေတြ၊ ကုိယ္၀န္ဖ်က္ခ်တဲ့အမ်ိဳးသမီးေတြကို ေထာင္ဒဏ္ ၃ႏွစ္ခ်မွတ္ထားပါတယ္။


၉။ အီဂ်စ္
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာတိုက္ခိုက္ျခင္းႏွင့္ ေစာ္ကားမႈေတြက ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားေတာင္ ႀကံဳေတြ႕ရေစႏိုင္တာေၾကာင့္ အဲ့ဒီမွာ အျဖစ္အမ်ားဆံုးျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အေမြဆက္ခံခြင့္၊ ကေလးထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ခြင့္၊ ကြာရွင္းခြင့္ႏွင့္ သူတို႔ရဲ႕လက္ထပ္မႈအခြင့္အေရးေတြကို လ်စ္လ်ဴရႈခံၾကရပါတယ္။

Egypt

၁၀။ မက္ဆီကို
2011-2012မွာ အမ်ိဳးသမီး 4000 ေပ်ာက္ကြယ္သြားတဲ့ ျဖစ္ပြားမႈ ရွိခဲ့ပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈကို ဆန္႔က်င္ကာကြယ္မႈ မရရွိတာေၾကာင့္ ဥပေဒစနစ္ အားနညး္တဲ့ တိုင္းျပည္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။


#Lifestyle_Myanmar
#TB_Nandar
Source-womansbeautyextra

Related posts

ဇနီးေကာင္းတစ္ေယာက္မွာ ရွိရမယ့္အရည္အခ်င္း (၁၂) ရပ္

Naung Naung

Çatalhöyük (သို႕မဟုတ္) ကမာၻ႕ပထမဆံုးျမိဳ႕

OMCTC

ကေလးအသက္ ၁၃ ႏွစ္မေရာက္ခင္ မိဘတိုင္းသင္ၾကားေပးသင့္တဲ့ အရာ (၇) ခု

Naung Naung

Leave a Comment