အနံ႔အသက္ေတြက ကၽြန္ေတာ္တို႔စိတ္ကို အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစတဲ့ နည္းလမ္း (၇)ခု

0
37

ရနံ႔ခံအာရံုဟာ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ ေနထိုင္မႈဘ၀မွာ အခ်က္အခ်ာက်တဲ့ အခန္းက႑မွာ ပါ၀င္ပါတယ္။ ရနံ႕သာမရွိလွ်င္ ခံစားခ်က္ေတြ၊ မွတ္ဥာဏ္ေတြဟာ အဓိပၸါယ္မဲ့ေနမွာ ေသခ်ာပါတယ္။ SIRCရဲ႕အဆိုအရ ယုန္တစ္ေကာင္မွာအန႔ံတစ္ခုကို ရွာေဖြသိရွိႏိုင္တဲ့ ဆဲလ္အေရအတြက္ သန္း၁၀၀ ရွိၿပီး ေခြးတစ္ေကာင္မွာ သန္း၂၂၀ ရွိပါတယ္။လူသားေတြမွာ အန႔ံတစ္ခုကို ရွာေဖြသိရွိႏိုင္တဲ့ ဆဲလ္အေရအတြက္ ၅သန္းမွ ၆သန္းခန္႔သာ ရွိပါတယ္။ ဒီပမာဏက ကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္သက္လံုးကို အေတာ္ေလးထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ လံုေလာက္ပါတယ္။

အသားအေရကို ယခင္ကထက္ ပိုၾကည့္ေကာင္းေစမယ့္ နည္းလမ္းတစ္ခ်ိဳ႕

ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဦးေႏွာက္ကို အနံ႔အာရံုက ဘယ္လိုသက္ေရာက္ေစလဲဆိုတာႏွင့္ အခ်ိဳ႕ေသာအရာမ်ားက ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕စိတ္သေဘာထားကို ဘယ္လိုေျပာင္းလဲေစလဲဆိုတာကို ဗဟုသုတအေနျဖင့္ မွ်ေ၀ေပးလိုက္ပါတယ္။

၁။ အရသာကို ပိုေကာင္းေစပါတယ္

ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အရသာခံအာရံုက ဘယ္အစားအစာမဆို ခ်ိဳ၊ ခ်ဥ္၊ ငန္၊ ခါး၊ စပ္ အရသာရွိမရွိဆိုတာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ေျပာျပပါတယ္။ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏွာေခါင္းက အစားအစာေတြ အရသာ ရွိမရွိဆိုတာကို တကယ္သိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ စားေနစဥ္မွာ ထိုအစားအစာအန႔ံ႔ေတြက အရသာခံအာရံုႏွင့္ေပါင္းစပ္ၿပီး ဦးေႏွာက္ကို သတင္းအခ်က္အလက္ပို႔ေပးပါတယ္။

၂။ သင့္ကို ဆြဲေဆာင္မႈ ခံစားရေစပါတယ္

ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုးက ပိုၿပီးဆြဲေဆာင္မႈရွိေစဖို႔ ေရေမႊး၀ယ္ေလ့ရွိပါတယ္။ ရန႔ံဟာ လူတစ္ေယာက္ကေန တျခားလူတစ္ေယာက္ကို ဆြဲေဆာင္ရာမွာ အဓိကက်တဲ့ အခန္းက႑တစ္ခုကေန ပါ၀င္ေနပါတယ္။ ရန႔ံေကာင္းေကာင္းေလးေတြ၊ ရနံ႔ေမႊးေမႊးေလးေတြက လူေတြရဲ႕ စိတ္ကုိ ေပ်ာ္ရႊင္ေအာင္ လုပ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ မၾကာေသးမီက ေလ့လာမႈအရ ေရေမႊးဆြတ္ျခင္းက ကိုယ့္ကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈ ပိုရွိေစတယ္လို႔ ျပသခဲ့ပါတယ္။

၃။ ရန႔ံႏွင့္ မွတ္ဥာဏ္ဆက္စပ္မႈ

အနံ႔ေတြက မွတ္ဥာဏ္ေတြကို ႏိုးဆြေပးၿပီး စိတ္ခံစားမႈေတြက မတူညီတဲ့ မွတ္ဥာဏ္မ်ားကို ခ်ိတ္ဆက္ေပးပါတယ္။ သူတို႔က အခ်ိန္ေတြကို ျပန္ယူေဆာင္ေပးျခင္းရဲ႕ ခံစားမႈမ်ိဳးေပးပါတယ္။ အန႔ံအာရံုက ရုပ္ပံုေတြထက္ ပိုၿပီး အတိတ္ကို ျပန္အမွတ္ရေစပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အျမင္အာရံုဟာ လပိုင္းအတြင္းမွာ ျပန္မွတ္မိေခ် ၅၀%သာရွိေပမယ့္ အနံ႕မွတ္ဥာဏ္ အမ်ားစုကေတာ့ တစ္ႏွစ္ၾကာတဲ့အထိ တည္ရွိႏိုင္ပါတယ္။

၄။ စိတ္ခံစားမႈအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိေစပါတယ္

မွတ္ဥာဏ္ေတြ ျပန္ယူလာေပးတာေၾကာင့္ အန႔ံေတြဟာ စိတ္ခံစားမႈကို လံႈ႕ေဆာ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ ဒါက ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ မသိစိတ္မွာ ေတြ႕ႀကံဳရတာျဖစ္ပါတယ္။ တခါတရံ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ရုတ္တရက္ စိုးရိမ္မႈ၊ ေဒါသထြက္မႈျဖစ္လာတာ ဘာ့ေၾကာင့္လဲဆိုတာကို နားမလည္ခဲ့ပါဘူး။ ဒါကရနံ႔ေၾကာင့္ပါပဲ။ ရနံ႔ေတြဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ေပ်ာရြင္ေစသလို အပန္းလညး္ေျပေစပါတယ္။ ေမႊးရနံ႔ေကာင္းေကာင္းက လူကို လန္းဆန္းတတ္ၾကြေစၿပီး စိတ္ခံစားမႈ ေကာင္းလာေစပါတယ္။

၅။ အနံ႔ခံအာရံုက်ဆင္းတဲ့အခါ စိတ္ဓါတ္က်ႏိုင္

အနံ႔စြမ္းရည္ေလွ်ာ့က်ေနတာ၊ ဒါမွမဟုတ္ဘာအနံ႔မွ မရႏိုင္တဲ့လူေတြဟာ စိတ္ဓါတ္က်ႏိုင္တဲ့ အႏၱရာယ္ရွိပါတယ္။ ဒါက ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ အနံ႔ႏွင့္ စိတ္ခံစားမႈအၾကား ခိုင္မာတဲ့ ခ်ိတ္ဆက္မႈေၾကာင့္ပါပဲ။ ရနံ႔အမ်ိဳးမ်ိဳးကိို ခံစားႏိုင္စြမ္းမရွိတာက ခံစားခ်က္မ်ားႏွင့္ မွတ္ဥာဏ္ေတြကို ျပန္လည္ယူေဆာင္ႏိုင္စြမ္း ကန္႔သတ္မႈတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ အနံ႔ခံအာရံုကင္းမဲ့တာက Schizophrenia ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

၆။ ရနံ႔က သင့္ကိုအၾကားအျမင္ရေစႏိုင္ပါတယ္

ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ တျခားလူရဲ႕အန႔ံအသက္ကေန ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း၊ ၀မ္းသာျခင္း၊ အလိုဆႏၵႏွင့္ အျခားစိတ္ခံစားမႈေတြကို ခံစားသိရွိရႏိုင္ပါတယ္။ ဒါက လူသားရဲ႕ေခၽြးႏွင့္ မ်က္ရည္မွာ Chemosignals ပါ၀င္တာေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားရတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီchemosignal ေလးေတြက ကၽြန္ေတာ္တို႔ဦးေႏွာက္ရဲ႕ မတူညီတဲ့ အခန္းငယ္ေတြကို activates လုပ္ေပးပါတယ္။

၇။ အနံ႔ဆြဲေဆာင္မႈက သင့္ကိုပိုမို၀ယ္ေစႏိုင္ပါတယ္

စားေသာက္ဆိုင္ေတြက လူေတြ၀ယ္စားခ်င္စိတ္ျဖစ္လာေအာင္ အန႔ံျဖင့္ ဆြဲေဆာင္ၾကပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ environmental fragrancing လို႔ေခၚပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွာေခါင္းေတြကတဆင့္ brainwashing လုပ္တာပါ။ တစ္ခ်ိဳ႕ကား Brandေတြက သူတို႔ကားေတြကို ကၽြန္ေတ္ာတို႔ ၀ယ္ခ်င္လာေအာင္ သူတို႔ေမာ္ေတာ္ကားမ်ားမွာ ကားအသစ္ရနံ႔ ထည့္ထားၾကပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ေစ်းဆိုင္ေတြက ၀င္ေပါက္တံခါးနားမွာ ေမႊးႀကိဳင္တဲ့ ရနံ႔ေတြဖန္တီးၿပီး အျပင္ကလူေတြ ၀င္လာခ်င္ေအာင္၊ တစ္ခုခု၀ယ္ခ်င္ေအာင္ ျပဳလုပ္ၾကပါတယ္။ ေကာ္ဖီဆိုင္မ်ား၊ ကိတ္မုန္႔ဆိုင္မ်ားကလည္း ဒီအတုိင္းပါပဲ။ ဆိုင္ေရွ႕ကျဖတ္သြားတာနဲ႔ စားခ်င္စိတ္ျဖစ္လာေအာင္ အနံ႔ေတြနဲ႕ဆြဲေဆာင္ၾကပါတယ္။ ဆိုင္ရွင္ေတြက သူတို႔ထုတ္ကုန္ေတြကို ၀ယ္ခ်င္ေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဦးေႏွာက္ေတြကို ဘယ္အန႔႔ံေတြနဲ႔ စည္းရံုးလို႔ရမလဲဆိုတာ သူတို႔သိၾကပါတယ္။


#Lifestyle_Myanmar
#TB_Nandar

Unicode

အနံ့အသက်တွေက ကျွန်တော်တို့စိတ်ကို အကျိုးသက်ရောက်စေတဲ့ နည်းလမ်း (၇)ခု
ရနံ့ခံအာရုံဟာ လူတစ်ယောက်ရဲ့ နေထိုင်မှုဘဝမှာ အချက်အချာကျတဲ့ အခန်းကဏ္ဍမှာ ပါဝင်ပါတယ်။ ရနံ့သာမရှိလျှင် ခံစားချက်တွေ၊ မှတ်ဉာဏ်တွေဟာ အဓိပ္ပါယ်မဲ့နေမှာ သေချာပါတယ်။ SIRCရဲ့အဆိုအရ ယုန်တစ်ကောင်မှာအန့ံတစ်ခုကို ရှာဖွေသိရှိနိုင်တဲ့ ဆဲလ်အရေအတွက် သန်း၁၀၀ ရှိပြီး ခွေးတစ်ကောင်မှာ သန်း၂၂၀ ရှိပါတယ်။လူသားတွေမှာ အန့ံတစ်ခုကို ရှာဖွေသိရှိနိုင်တဲ့ ဆဲလ်အရေအတွက် ၅သန်းမှ ၆သန်းခန့်သာ ရှိပါတယ်။ ဒီပမာဏက ကျွန်တော်တို့တစ်သက်လုံးကို အတော်လေးထိန်းချုပ်ဖို့ လုံလောက်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဦးနှောက်ကို အနံ့အာရုံက ဘယ်လိုသက်ရောက်စေလဲဆိုတာနှင့် အချို့သောအရာများက ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်သဘောထားကို ဘယ်လိုပြောင်းလဲစေလဲဆိုတာကို ဗဟုသုတအနေဖြင့် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။

၁။ အရသာကို ပိုကောင်းစေပါတယ်

ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အရသာခံအာရုံက ဘယ်အစားအစာမဆို ချို၊ ချဉ်၊ ငန်၊ ခါး၊ စပ် အရသာရှိမရှိဆိုတာကို ကျွန်တော်တို့ကို ပြောပြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ နှာခေါင်းက အစားအစာတွေ အရသာ ရှိမရှိဆိုတာကို တကယ်သိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ စားနေစဉ်မှာ ထိုအစားအစာအန့ံ့တွေက အရသာခံအာရုံနှင့်ပေါင်းစပ်ပြီး ဦးနှောက်ကို သတင်းအချက်အလက်ပို့ပေးပါတယ်။

၂။ သင့်ကို ဆွဲဆောင်မှု ခံစားရစေပါတယ်

ကျွန်တော်တို့အားလုံးက ပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိစေဖို့ ရေမွှေးဝယ်လေ့ရှိပါတယ်။ ရန့ံဟာ လူတစ်ယောက်ကနေ တခြားလူတစ်ယောက်ကို ဆွဲဆောင်ရာမှာ အဓိကကျတဲ့ အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုကနေ ပါဝင်နေပါတယ်။ ရန့ံကောင်းကောင်းလေးတွေ၊ ရနံ့မွှေးမွှေးလေးတွေက လူတွေရဲ့ စိတ်ကို ပျော်ရွှင်အောင် လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ မကြာသေးမီက လေ့လာမှုအရ ရေမွှေးဆွတ်ခြင်းက ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု ပိုရှိစေတယ်လို့ ပြသခဲ့ပါတယ်။

၃။ ရန့ံနှင့် မှတ်ဉာဏ်ဆက်စပ်မှု

အနံ့တွေက မှတ်ဉာဏ်တွေကို နိုးဆွပေးပြီး စိတ်ခံစားမှုတွေက မတူညီတဲ့ မှတ်ဉာဏ်များကို ချိတ်ဆက်ပေးပါတယ်။ သူတို့က အချိန်တွေကို ပြန်ယူဆောင်ပေးခြင်းရဲ့ ခံစားမှုမျိုးပေးပါတယ်။ အန့ံအာရုံက ရုပ်ပုံတွေထက် ပိုပြီး အတိတ်ကို ပြန်အမှတ်ရစေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အမြင်အာရုံဟာ လပိုင်းအတွင်းမှာ ပြန်မှတ်မိချေ ၅၀%သာရှိပေမယ့် အနံ့မှတ်ဉာဏ် အများစုကတော့ တစ်နှစ်ကြာတဲ့အထိ တည်ရှိနိုင်ပါတယ်။

၄။ စိတ်ခံစားမှုအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိစေပါတယ်

မှတ်ဉာဏ်တွေ ပြန်ယူလာပေးတာကြောင့် အန့ံတွေဟာ စိတ်ခံစားမှုကို လှုံ့ဆော်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မသိစိတ်မှာ တွေ့ကြုံရတာဖြစ်ပါတယ်။ တခါတရံ ကျွန်တော်တို့သည် ရုတ်တရက် စိုးရိမ်မှု၊ ဒေါသထွက်မှုဖြစ်လာတာ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတာကို နားမလည်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါကရနံ့ကြောင့်ပါပဲ။ ရနံ့တွေဟာ ကျွန်တော်တို့ကို ပျောရွင်စေသလို အပန်းလညး်ပြေစေပါတယ်။ မွှေးရနံ့ကောင်းကောင်းက လူကို လန်းဆန်းတတ်ကြွစေပြီး စိတ်ခံစားမှု ကောင်းလာစေပါတယ်။

၅။ အနံ့ခံအာရုံကျဆင်းတဲ့အခါ စိတ်ဓါတ်ကျနိုင်

အနံ့စွမ်းရည်လျှော့ကျနေတာ၊ ဒါမှမဟုတ်ဘာအနံ့မှ မရနိုင်တဲ့လူတွေဟာ စိတ်ဓါတ်ကျနိုင်တဲ့ အန္တရာယ်ရှိပါတယ်။ ဒါက ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အနံ့နှင့် စိတ်ခံစားမှုအကြား ခိုင်မာတဲ့ ချိတ်ဆက်မှုကြောင့်ပါပဲ။ ရနံ့အမျိုးမျိုးကိို ခံစားနိုင်စွမ်းမရှိတာက ခံစားချက်များနှင့် မှတ်ဉာဏ်တွေကို ပြန်လည်ယူဆောင်နိုင်စွမ်း ကန့်သတ်မှုတို့ကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ အနံ့ခံအာရုံကင်းမဲ့တာက Schizophrenia နှင့် ဆက်နွယ်နေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။

၆။ ရနံ့က သင့်ကိုအကြားအမြင်ရစေနိုင်ပါတယ်

ကျွန်တော်တို့သည် တခြားလူရဲ့အန့ံအသက်ကနေ ကြောက်ရွံ့ခြင်း၊ ဝမ်းသာခြင်း၊ အလိုဆန္ဒနှင့် အခြားစိတ်ခံစားမှုတွေကို ခံစားသိရှိရနိုင်ပါတယ်။ ဒါက လူသားရဲ့ချွေးနှင့် မျက်ရည်မှာ Chemosignals ပါဝင်တာကြောင့် ဖြစ်ပွားရတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီchemosignal လေးတွေက ကျွန်တော်တို့ဦးနှောက်ရဲ့ မတူညီတဲ့ အခန်းငယ်တွေကို activates လုပ်ပေးပါတယ်။

၇။ အနံ့ဆွဲဆောင်မှုက သင့်ကိုပိုမိုဝယ်စေနိုင်ပါတယ်

စားသောက်ဆိုင်တွေက လူတွေဝယ်စားချင်စိတ်ဖြစ်လာအောင် အန့ံဖြင့် ဆွဲဆောင်ကြပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် environmental fragrancing လို့ခေါ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့နှာခေါင်းတွေကတဆင့် brainwashing လုပ်တာပါ။ တစ်ချို့ကား Brandတွေက သူတို့ကားတွေကို ကျွန်တေ်ာတို့ ဝယ်ချင်လာအောင် သူတို့မော်တော်ကားများမှာ ကားအသစ်ရနံ့ ထည့်ထားကြပါတယ်။ တစ်ချို့စျေးဆိုင်တွေက ဝင်ပေါက်တံခါးနားမှာ မွှေးကြိုင်တဲ့ ရနံ့တွေဖန်တီးပြီး အပြင်ကလူတွေ ဝင်လာချင်အောင်၊ တစ်ခုခုဝယ်ချင်အောင် ပြုလုပ်ကြပါတယ်။ ကော်ဖီဆိုင်များ၊ ကိတ်မုန့်ဆိုင်များကလည်း ဒီအတိုင်းပါပဲ။ ဆိုင်ရှေ့ကဖြတ်သွားတာနဲ့ စားချင်စိတ်ဖြစ်လာအောင် အနံ့တွေနဲ့ဆွဲဆောင်ကြပါတယ်။ ဆိုင်ရှင်တွေက သူတို့ထုတ်ကုန်တွေကို ဝယ်ချင်အောင် ကျွန်တော်တို့ဦးနှောက်တွေကို ဘယ်အန့့ံတွေနဲ့ စည်းရုံးလို့ရမလဲဆိုတာ သူတို့သိကြပါတယ်။
#Lifestyle_Myanmar
#TB_Nandar

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here