ယခင္ကနဲ႔ ယခုဘယ္ေလာက္ထိ ေျပာင္းလဲသြားတယ္ဆိုတာကို ေဖာ္ျပေနတဲ့ပံုမ်ား

0
22
အခ်ိန္ဟာရပ္တန္႔ မေနပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုယ္တိုင္ေရာ ဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္က အရာေတြပါ အခ်ိန္သိပ္မၾကာေသးခင္မွာပဲ အမ်ားႀကီးေျပာင္းလဲသြားခဲ့ပါတယ္။ ဆယ္စုႏွစ္ေတြအတြင္ ဘယ္ေလာက္ထိေျပာင္းလဲသြားခဲ့တယ္ဆိုတာကို ေအာက္ပါပံုေတြက ေဖာ္ျပေနပါတယ္။
Toy
Friends
ဂိမ္း
ေလ့က်င့္ခန္း
Computer Hard drive
#LM_Naung_Naung
#Lifestyle_Myanmar
-Advertisement-

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here